Isolering för vindsbjälklag

Taket som byggnadsdel bidrar till en stor del av byggnadens energieffektivitet och värmeförlust. Ett välisolerat tak reducerar värmeförlusterna och mindre energi behövs för att värma upp byggnaden som helhet.

PAROC har ett omfattande program av stenullsprodukter för isolering av kalla- och varma vindsbjälklag samt snedtak. Stenullsprodukter är obrännbara och förblir opåverkade när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. 

Bjälklaget utgör för småhus den största enhetliga ytan och av all värme som försvinner ut ur huset söker sig största delen ut genom taket. Att isolera taket kan därför ge husägaren en ekonomisk fördel samtidigt som man får en bättre inomhusmiljö.

 

Det finns olika takkonstruktioner och beroende på byggnadens utformning kommer lutningen att variera och därmed takkonstruktionens utformning. 

Isoleringen kan installeras antingen mellan takbjälkarna (så kallat “varmt tak”) där utrymmet under taket kan utnyttjas fullt ut. Alternativt installeras isoleringen i bjälklaget (horisontellt) så att det bildas ett kallt utrymme mellan isoleringen och yttertaket.

Eftersom varm inomhusluft alltid tenderar att stiga uppåt är isoleringsförmågan och lufttätheten i takets konstruktion mycket viktiga.

Fire proofOBRÄNNBAR PAROC Stenullsisolering är obrännbar och kan samtidigt skydda andra material från att antändas. Valet av isoleringsmaterial har stor betydelse för byggnadens brandsäkerhet. 

 

 

 

Moisture proofFUKT- OCH VATTENAVVISANDE Samtidigt ger PAROC Stenull det mest mångsidiga skyddet mot fukt och är därför väl lämpad för t.ex. kustorter där fuktbelastningen på konstruktionerna kan vara betydligt högre än i inlandet.

Läs mer om fuktskydd >

 

 

Sound reducingLJUDISOLERANDE Stenullens fiberstruktur och densitet ger den utmärka ljuddämpande egenskaper. PAROC Stenull dämpar buller mycket effektivt och bidrar till en behaglig inomhusmiljö.