Brandskydd

Vid en brand sätts både byggnadens konstruktion och byggnadsmaterialen på prov. Vid tillräckligt höga temperaturer börjar även betongen att spricka och stålet att böja sig. När den kritiska temperaturen för de material som utgör den bärande konstruktionen överskrids, står hela byggnaden på spel.
Motstånd mot brand

Förtätningen i våra städer ställer högre krav på brandsäkerhet i byggnader. Snabbare, högre och närmare varandra – det är framtiden för byggnader i Europa, eftersom städer växer snabbt, samtidigt som utrymmet är begränsat. Det finns många saker att tänka på när man bygger och väljer material: hållbarhet, tekniska egenskaper, kvalitet, budget och så klart brandsäkerhet.

Brandskydd i byggnader

Brandskydd i byggnader delas in i två typer: aktivt och passivt. Aktivt brandskydd startar när en brand bryter ut, och är t ex brandlarm och automatiska sprinklers. Dessa system är ganska sårbara: vandalisering av vattenföringsmekanismer, skador på ventiler eller bara bristande underhåll leder alla till skador. För ett verkligt effektivt brandskydd behöver därför byggnader mer än ett brandskyddssystem.

Passivt brandskydd är i allmänhet inbyggt i byggnaden så att den kan stå emot bränder under en viss tidsrymd. Passivt brandskydd skyddar byggnaden och de som befinner sig i den vid brand genom att dämpa eller förhindra branden från att spridas internt och externt. De bevarar därmed byggnadens stabilitet och utrymningsvägarna.

Ett passivt brandskydd kan begränsa förlusterna av egendom samt ge personerna i byggnaden mer tid att utrymma byggnaden. PAROC Stenull, med sina goda brandegenskaper, är perfekt för brandskyddslösningar.

Säkra och hållbara byggnader

Paroc har en lång erfarenhet av tillverkning av isolering och vi är kända för våra brandskyddande isoleringslösningar. Vårt mål är att varje byggnad ska vara så säker och hållbar som möjligt oavsett material och konstruktion.

Genom åren har vi samlat mycket information om olika konstruktioners reaktion i brandsituationer. Denna information har vi samlat i våra olika brandskyddsguider. Informationen är uppdelad baserat på vilket material som utgör stommen. Guiderna innehåller beräkningsexempel och tabeller för dimensionering av passivt brandskydd.

Brandskydd av stålkonstruktioner

Alla stålmaterial tappar styrka när de värms upp oavsett stålkvalitet. Det mest effektiva sättet att skydda stålet från att hettas upp är att skydda det. 
fire protection guide steel

Brandskydd av träkonstruktioner

Trots att trä klassas som ett brännbart material kan en korrekt utformad träkonstruktion klara sig bra vid en brand. Många gånger kan materialet få tillräckligt skydd genom stenullsisolering och olika skivmaterial.

fire protection guide wood

Brandskydd av brännbar isolering

Alla organiska material brinner. Detta måste beaktas vid utformningen av ytterväggar och tak. De här byggnadsdelarna blir påverkade när branden är fullt utvecklad eller om en närliggande byggnad fattar eld t ex ett miljörum.

Det brännbara materialet som används i byggnadens klimatskärm kräver ett noggrant och omsorgsfullt utfört brandskydd så det inte riskerar att bidra, som bränsle, vid en brandsituation.
fire protection guide polystyrene

PAROC STENULL

Ett mångsidigt isoleringsmaterial som kan användas i många olika konstruktioner. PAROC Stenull tillverkas av natursten och är motståndskraftig mot både brand och fukt. Dessutom är den energieffektiv och ljudreducerande.