Beräkningsprogram

Beräkningsprogram som hjälper dig avgöra isoleringsbehovet för dina projekt oavsett om det gäller byggisolering eller teknisk isolering.  

Våra beräkningsprogram hjälper dig avgöra isoleringsbehovet för dina projekt oavsett om det gäller renovering eller nybyggnation.

CO2 Calculator

PAROC CO2 Calculator

Med PAROC CO2-Calculator kan du enkelt beräkna GWP-värdet för produkter inom  byggisolering. 

Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. GWP-värdet anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo CO2.

GWP-värdet beror på produktionslinje och produktens tjocklek, vilket beräkningsverktyget tar hänsyn till.

 

 


DOF-THERM -  Beräkningsprogram

Beräkningsprogrammet DOF-THERM används för att

  • beräkna U-värden i t ex väggar, golv och tak.
  • beräkna fuktighet och utvärdera risker för kondens
  • beräkna energiförbrukningen i konstruktioner
  • skapa en konstruktion som uppfyller dina krav på U-värden

I programmet bygger du upp konstruktionen i skikt. En konstruktion kan bestå av ett obegränsat antal skikt, och varje skikt kan innehålla termiska köldbryggor. Programmet innehåller ett flera materialbibliotek och klimatdata, vilket gör att konstruktioner kan byggas upp på samma sätt som i verkligheten. 

DOF-Therm ersätter Paroc Värmeberäkningsprogram PV 5.0.

Så här gör du för att få tillgång till programmet:
1. Ladda ned programvaran via länken.
2. Installera programmet på din dator. Det finns två sätt att använda programmet;  1. Demoversion 2. Licensversion till vilken du behöver en licenskod.
3. Registrera dig. För att utnyttja programmet utan begränsningar krävs att du registrerar dig och att du har en licens. Du kan köpa licenskoden från Doftech till en rabatterad kostnad om 150 € för 1 år, och 300 € för 3 år. 

Här hittar du kontaktuppgifter till Doftech >

 

 

 

PAROC PROSAVER, professional calculatorPAROC® PROSAVER™ - beräkningsprogram för proffs
Hjälper dig beräkna energibesparingen vid en tilläggsisolering av låglutande tak, vindsbjälklag, ytterväggar och källarväggar. 

Med detta beräkningsprogram kan du beräkna den potentiella energibesparingen i kWh och kronor/år. Du kan även beräkna återbetalningstiden på planerad investering.  

 


 

Paroc WAS 35Dimensioneringsverktyg för PAROC® ZEROfix

PAROC ZEROfix är en självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar. Upptagning av vindlast sker via horisontella fasadskruvar och vertikal last via vinklade fasadskruvar.

Programmet används för att beräkna Fasadskruvarnas längd och dimensionerande kapaciteter. 

Programmet stöder inte Internet Explorer, oavsett version.

Användarvillkor (pdf) >

 

Här finns även en engelsk version av verktyget: Calculation tool PAROC ZEROfix >

 


 

PAROC Bluebeam Revu, profil TAK
Mät och mängda materialåtgången direkt i PDF-ritningar!

Bluebeam Revu 10 är ett PDF-program speciellt utvecklat för att passa byggbranschens alla delar. Tillsammans med Bluebeam kan Paroc nu erbjuda dig en anpassad profil för att underlätta arbetet med takritningar. 

Informationsblad (pdf)

Manual (pdf)

 

Så här gör du för att få tillgång till programmet:

  1. Ladda ned en 30-dagars fri testversion av programmet.  
  2. Licensen till programmet köper du sedan av Bluebeam. Då registreras du också för automatiska uppdateringar av verktyget.  
  3. Kontakta ansvarig Paroc-säljare för att få profilen PAROC® TAK

Beräkna brandskydd av stål med PAROC FPS 17

Olika bärande material har olika brandmotståndstider. Dessa material testas vanligtvis med hjälp av en standardbrandkurva som visar utvecklingen av en verklig brand. Temperaturen i en standardbrand stiger ganska snabbt och ökar sedan på obestämd tid.

Med hjälp av vårt beräkningsverktyg kan du enkelt avgöra vilken tjocklek på isolering som krävs i ditt projekt. Verktyget har utformats för att räkna ut tjockleken på den brandskyddande stenullsskivan PAROC FPS 17. 

 

Programmet är under uppdatering och kommer återpubliceras inom kort. Tills dess hänvisar vi dig till gällande ETA 08/0093 >


 

PAROC® Calculus

I juni 2023 uppdaterades PAROC Calculus enligt standarden ISO 12241:2022.

PAROC Calculus är ett beräkningsprogram för teknisk isolering som används för att räkna ut dimensionering av termisk isolering inom VVS och processindustri. Beräkningarna baseras på reglerna i EN ISO 12241 "Värmeisolering av installationer". PAROC Calculus online är enkel att använda på alla typer av enheter. 

NYHET! Skapa ett konto att få tillgång till onlinelagring av dina projekt, beräkningar och anpassningar. 

Använd PAROC Calculus >

Calculus inlogging användarinstruktioner (pdf)
 

Läs mer om PAROC Calculus >>

 

 

 

 


Beräkna brandskydd av stål med PAROC FPS 17

Olika bärande material har olika brandmotståndstider. Dessa material testas vanligtvis med hjälp av en standardbrandkurva som visar utvecklingen av en verklig brand. Temperaturen i en standardbrand stiger ganska snabbt och ökar sedan på obestämd tid.

Med hjälp av vårt beräkningsverktyg kan du enkelt avgöra vilken tjocklek på isolering som krävs i ditt projekt. Verktyget har utformats för att räkna ut tjockleken på den brandskyddande stenullsskivan PAROC FPS 17. 

 

Programmet är under uppdatering och kommer återpubliceras inom kort. Tills dess hänvisar vi dig till gällande ETA 08/0093 >

 

 

____________________________