Rättsligt meddelande

Användningen av webbplatsen paroc.com styrs av villkoren nedan. När du använder webbplatsen paroc.com godkänner du att du har läst villkoren och att du samtycker till att följa och vara bunden av dem. Paroc Group Oy förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Läs därför dessa användarvillkor noggrant varje gång du använder denna webbplats. 

Du samtycker med Paroc Group Oy att eventuella tvister som uppstår till följd av användningen av denna webbplats ska regleras av Finlands lagar.

 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 
Hela innehållet på webbplatsen paroc.com är föremål för upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter och licenser som innehas av Paroc Group Oy eller av tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna. Användningen av hela eller delar av innehållet på denna webbplats genom att kopiera, publicera, distribuera, överföra, modifiera, lagra eller bearbeta innehållet eller en del därav är förbjudet utan uttryckligt skriftligt medgivande från Paroc Group Oy. Du får dock använda, skriva ut, överföra och tillfälligt lagra allt material på denna webbplats för ditt eget personliga bruk. Paroc Group Oy förbehåller sig äganderätten och fullständiga immateriella rättigheter till allt innehåll som du kopierar, laddar ner eller skriver ut från denna webbplats. Elektronisk länkning till denna webbplats, förutom att länka till den översta hemsidan på www.paroc.com är förbjudet utan uttryckligt skriftligt medgivande från Paroc Group Oy. E-posta begäran till paroc.communications@owenscorning.com.

ANSVARSFRISKRIVNING 

Denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Om du går in på den här webbplatsen gör du det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av lokala lagar. Materialet och länkarna på webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick” och utgör varken ett erbjudande, eller någon juridisk eller annan professionell rådgivning. Paroc Group Oy ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, med avseende på informationen som tillhandahålls på denna webbplats, inklusive eventuella utfästelser eller garantier för tillgänglighet, riktighet, aktualitet eller fullständighet av denna webbplats eller dess innehåll. Paroc Group Oy ska inte hållas ansvarig för eventuell förlust eller skada, varken direkt eller indirekt, som uppstår till följd av användningen av denna webbplats eller dess innehåll. Om den tillämpliga jurisdiktionen inte tillåter ovannämnda ansvarsbegränsning är Paroc Group Oys ansvar begränsat till den maximala omfattning som tillåts av tillämplig lag. Denna begränsning är också tillämplig på tredje parts webbplatser och deras innehåll som länkas till och från webbplatsen paroc.com. Läs därför användarvillkoren för en sådan webbplats innan du använder den.  

VARUMÄRKEN

Paroc är ett registrerat varumärke som tillhör Paroc Group Oy. Produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken för Paroc Group. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken eller handelsnamn som tillhör sina respektive ägare. Din tillgång till denna webbplats ska inte tolkas som att du ger, genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda några märken som förekommer på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Paroc Group eller tredje parts ägare till denna. 

INTEGRITETSPOLICY

Paroc och dess respektive dotterbolag (tillsammans “Paroc” eller “Owens Corning”) är förpliktigade att respektera din integritet och skydda alla personuppgifter eller all information som du kan tillhandahålla oss genom denna webbplats. Se vår Integritetspolicy för mer information om vilka personuppgifter eller vilken information vi kan samla in och hur vi använder din information, inklusive under vilka omständigheter vi kan lämna ut eller tillhandahålla den till tredje part. Vårt integritetspolicy beskriver också de rättigheter du kan ha relaterade till dina personuppgifter eller information, inklusive, till exempel, rättigheter specifika för invånare i EU eller Storbritannien; och hur du kan utöva dessa rättigheter. 

COOKIES

Allmän användning av cookies beskrivs ytterligare i vår Integritetspolicy. Paroc använder cookies på sina webbplatser för att ge användaren tillgång till vissa funktioner och för att få information om besök på webbplatsen. Nedan beskriver vi vår användning av cookies från tredje part. 

PAROC OCH COOKIES FRÅN TREDJE PART

Paroc använder cookies från tredje part. Du hittar listan på tredje parter här tillsammans med syftet med varje cookie från tredje part.  

HUR TAR JAG BORT COOKIES, INKLUSIVE COOKIES FRÅN TREDJE PART?

Du kan välja om du vill acceptera cookies. Användaren kan undvika att ta emot cookies genom att justera webbläsaren. Om du nekar till cookies kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner inte fungerar som avsett. Den metod som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Gå till “Hjälp” eller motsvarande meny i den webbläsare du använder för instruktioner. Du kan också kontinuerligt hantera din användning av cookies, inklusive cookies från tredje part, genom vår länk “Hantera cookie-inställningar” på vår webbplats.

WEBBFORMULÄR

Om du fyller i ett webbformulär på den här webbplatsen sparas dina uppgifter i vårt CRM-system och en del av din tidigare sökhistorik på den här webbplatsen kan då bli tillgänglig för vår personal. Detta för att de ska kunna se vad du är intresserad av och hur vi därmed kan kommunicera med dig effektivare och förbättra vår webbplats. Men om du surfar i privatläge kan du ge oss denna information utan att vi kan se din tidigare sökhistorik. Om du inte vill att vi ska ha din personliga information ska du inte fylla i några webbformulär på denna webbplats.

NYHETSBREV

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller några av våra andra e-marknadsföringsbrev och klickar på en länk i dessa brev, kan du komma att identifieras på vår webbplats, och en del information om vilka sidor du har besökt på vår webbplats blir då tillgänglig för vår personal. Med hjälp av denna kan de avgöra vad du är intresserad av för att vi ska kunna kommunicera effektivare med dig och förbättra vår webbplats. Om du inte vill att denna typ av information ska sparas kan du säga upp din prenumeration på våra nyhetsbrev eller använda privatläget när du surfar för att undvika spårningstjänster.
När Parocs nyhetsbrev används som källa ska Paroc Group Oy nämnas i innehållet. Informationen som presenteras i nyhetsbrevet är på generell nivå och kan inte ses som ett råd eller en rekommendation. Det innebär att vi inte ansvarar för eventuella skador som kan uppstå på grund av fel eller brister som kan förekomma gällande nyhetsbrevet. Material till nyhetsbrev får inte reproduceras utan förlagets tillstånd.

ÄNDRINGAR

Från tid till annan kan vi komma att ändra villkoren i detta rättsliga meddelande. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar utan föregående meddelande till dig. Vi lägger upp den nya versionen på denna webbplats. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar har publicerats anses vara ditt samtycke till dessa ändringar.

Copyright © Paroc Group Oy. Alla rättigheter förbehållna.