Miljödokumentation

Miljö i fokus

Miljö, hälsa och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Parocs isolering används för att skapa energieffektiva byggnader och anläggningar med minimal klimatpåverkan. Dessutom har stenull från Paroc de goda egenskaperna att den minskar buller och skyddar mot både brand och fukt.
Vi dokumenterar produkternas miljö- och hälsoegenskaper i bland annat EPD-deklarationer och byggvarudeklarationer. Sedan flera år tillbaka är företagets ledningssystem certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001. Våra produkter finns bedömda av en rad externa organisationer som Byggvarubedömningen, BASTA och Svanen.

För att underlätta för dig har vi samlat våra olika certifikat och godkännanden inom miljöområdet här nedan tillsammans med länkar till externa bedömningsorgan. Här kan du se våra övriga certifikat och godkännanden >

Hur läser man en EPD?

Hur läser man en EPD?En miljövarudeklaration (EPD) är ett dokument som har verifierats och registrerats av en oberoende part och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkternas miljöpåverkan under sin livscykel på ett trovärdigt sätt.

Medan miljövarudeklarationen är den slutliga rapporten är underlaget för varje miljövarudeklaration en livscykelanalys (LCA). Denna LCA gör att du kan utvärdera din produkts miljöprestanda under hela dess livslängd. LCA:n tar vanligtvis hänsyn till hela din värdekedja, från materialutvinning via den färdiga produkten till dess användning och till dess att den har tjänat ut.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn.

Byggvarubedömningen har bedömt ett stort antal av Parocs produkter.

BASTA

BASTA är en extern organisation som erbjuder fritt tillgänglig information om trygga materialval. I BASTA, vars egenskapskriterier bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH, är det Paroc själva som ansvarar för bedömningen. Enbart produkter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll kan registreras.

Sunda Hus

Sunda Hus utför bedömningar av byggvaror på uppdrag av kunder såsom entreprenörer, byggherrar, arkitekter och försäkringsbolag. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ.

Flertalet Paroc-produkter är bedömda i Sunda Hus.

Svanen

Svanenmärkningen garanterar att kriterier för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning uppfylls. I dagsläget saknas kriterier för att kunna Svanenmärka isoleringsprodukter på bred front. Däremot går det att Svanenmärka en byggnad med de Paroc-produkter som är listade i Svanens husproduktportal.