Projektering - Teknisk Isolering

projekteringsritningar

Dessa sidor är en hjälp för dig som arbetar inom förskrivande led. Här har vi samlat information som förenklar ditt arbete med våra produkter.

Energieffektivisering av VVS-installationer

God teknisk isolering hjälper till att optimera energianvändningen i byggnader. Den minskar onödiga temperaturförändringar i både installationen och omgivningen, samtidigt som den bidrar till god och hälsosam inomhusmiljö och komfort. Teknisk isolering säkerställer energiprestanda, minskar energianvändningen, ökar installationens livslängd och ger lägre underhållskostnader då isoleringen också skyddar installationen.

Vi rekommenderar att du alltid dimensionerar utifrån projekt- och systemspecifika förutsättningar. 
För projektspecifika beräkningar och vid isolering av rör utomhus hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

 
pocketguide ti se 2022I Pocketguiden finns tabeller med rekommendationer från BTI.

Rörinstallationer, se sidorna 12 - 13 och 20 - 21

Ventilationsinstallationer, se sidorna 22 - 23

 


Olika isolerprodukter har olika egenskaper, både vad gäller energieffektivitet och utrymmeskrav.

Paroc stenullsisolering fungerar som en underhållsfri och brandsäker miljö och energibesparare under hela byggnadens livslängd. Ett medvetet materialval lönar sig således under många år.

Här nedan presenterar vi våra lösningar för energieffektiv ventilations- och rörisolering och hoppas att det blir ett verktyg som hjälper dig att göra medvetna och hållbara val.

Vi tillhandahåller flera verktyg och lösningar för att underlätta för dig. Du är också välkommen att kontakta oss för mer hjälp. 

Projektering Brandskydd av VVS-installationer

När det gäller brandisolering av VVS-installationer är det viktigt att föreskriva godkända lösningar både när det gäller ventilationskanaler och rörgenomföringar.

RÖRGENOMFÖRINGAR

Isoleringen av rörledningar ska utformas så att den förhindrar brandspridning samt uppkomst av brand. Parocs lösning för brandisolerade rörgenomföringar är certifierad av RISE; certifikat SC0683-15. Certifikatet gäller för koppar-, stål- och plastkompositrör i lätta regelväggar alternativt tunga väggar samt för tunga bjälklag. Vägg och bjälklag ska självklart uppfylla minst samma brandklass som själva genomföringen.
Vi tillhandahåller flera verktyg och lösningar för att underlätta för dig. Du är också alltid välkommen att kontakta oss för mer hjälp.

Vi tillhandahåller flera verktyg och lösningar för att underlätta för dig. Du är också alltid välkommen att kontakta oss för mer hjälp.

BIM plug-in för Revit

Nu introducerar Paroc ett verktyg som möjliggör ett intelligent, automatiserat urval av isolerlösningar. Verktyget fungerar som ett användbart och lättanvänt insticksprogram till Autodesk Revit®. Från och med nu krävs det bara ett klick för att automatiskt lägga till lämpliga installationslösningar och dimensioner, i enlighet med gällande tekniska krav och föreskrifter. 

Se vår instruktionsvideo som visar hur du använder verktyget.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Beskrivningstexter

Nedan finner du beskrivningsexempel och AMA-koder enligt AMA VVS & Kyla 19, avseende ventilation- och rörisolering. Texten under respektive kod kan markeras och kopieras. Beskrivningen kan då användas i de programhandlingar ni producerar.

AMA VVS & Kyla 22 för rörisolering, beskrivningtext

Kod              Text                                             
   
RBA.14  Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av mineralull på rörledning.
 

Isolervara
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar)
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C.

Montering
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.  
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp. Vid kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rörskålens längsgående skarv tejpas med den överlappande tejpen).

   
RBB.21  Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar)
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C

Montering
Spirallindning eller bandning.   
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp.

   
RBB.22  Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Vent Mat Comfort
PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Montering
Syförfarande eller klamring.  

   
RBB.221  Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Vent Mat AluCoat  

Montering
Syförfarande eller klamring.  

   
RBB.23  Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering
Spirallindning eller bandning. 

AMA VVS & Kyla 22 för ventilationskanaler, beskrivningstext

Kod               Text                                                         
   
RBI.111       Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Mat *

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar,
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893

   
 RBI.121  Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Mat **
PAROC Hvac Fire Slab EI XX BlackCoat

Montering 
Enligt fabrikantens anvisningar,
o PAROC Hvac Fire Slab EI XX BlackCoat: se TG bevis C000893

   
 RBI.211  Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
   

Isolervara 
PAROC Vent Mat 
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm) 
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering 
Nätmatta ska monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon. Lamellmatta ska monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.

   
RBI.221   Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
 

Isolervara 
PAROC Vent Mat
PAROC Hvac Slab
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering 
Nätmatta ska monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon. Lamellmatta och skiva ska monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.  

   
RBA.21 (cirkulär) Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara
PAROC Hvac Fire Mat * + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering

Enligt fabrikantens anvisningar
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893
Lamellmatta monteras med spirallindning eller bandning. Vid kondensisolering tejpas allas yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp AluCoat.

   
RBA.21 (rektangulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Slab EI XX BlackCoat
PAROC Hvac Fire Mat Comfort ** + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar,
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893. Vid kondensisolering tejpas allas yttre ångbromsens (BlackCoat) skarvar med PAROC Tejp BlackCoat.
Lamellmatta monteras med spirallindning eller bandning. Vid kondensisolering tejpas alla yttre ångbromsens (AluCoat) skarvar med PAROC Tejp AluCoat.

   
RBA.22 (cirkulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
  Isolervara
PAROC Hvac Lamella Mat
PAROC Vent Mat + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm) 
   
RBA.22 (rektangulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara 
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac Slab AluCoat
PAROC Vent Mat + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar
o Nätmatta monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon.
o Lamellmatta och skiva monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon
o Vid kondensisolering tejpas alla yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp AluCoat

   
RBI.4  Termisk isolering invändigt i ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
 

Isolervara
PAROC InVent 45 G5/N1 vid rektangulär kanal

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar. TG bevis SITAC 0489/95.  

                                                                                                               

 

* Produkterna finns med olika ytskikt, t ex Comfort och BlackCoat.

** Enligt DBI utlåtande.

 

 

   
       

Dimensionering termisk isolering - rör

Gäller för mineralullsprodukter med värmekonduktivitet λ ≤ 0,037 W/m°C
Tabell: AMA RA RB/1   

Erforderligt utrymme för rörisolering enligt AMA VVS & Kyla 19 (nedan mått följer även Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla (BTI).

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått. 

Tabell: AMA PN/1

Platsbehov rörisolering Dimensionering för Paroc Teknisk isolering

Rörledning som isoleras ska monteras så att avståndet mellan färdigisolerad rörledning och annan rörledning samt mellan färdigisolerad rörledning och vägg- och takyta blir så stort att isoleringsarbetet kan utföras. Ta hänsyn till hinder som t ex korsande rör.

Monteringsmått

Dimensionering för Paroc Teknisk isolering

Isoleringsklasser för rör enligt BTI

Tabellerna nedan presenterar minsta isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för isoleringsklasserna R1-R7 enligt BTI, Branschstandard Teknisk Isolering - Termisk isolering av VVS & Kyla, vid vanligt förekommande temperaturer. BTI uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass och isoleringstjocklek. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

tabell med isoleringsklasser för rör

tabell med isoleringsklasser för rör fortsättning

Rörinstallationer utan distansskål

Tabell rörinstallationier Mediatemp 10 grader Omgivande temp 24 grader

Rörinstallationer med distansskål

Tabell rörinstallationer med distansskål Mediatemp 10 Omgivande temp 24

 

 

Rörinstallationer utan distansskål

Rörinstallationer med distansskål

Rörinstallationer utan distansskål

Rörinstallationer med distansskål

Rörinstallationer utan distansskål

Rörinstallationer med distansskål

Rörinstallationer utan distansskål

Rörinstallationer med distansskål

Rörinstallationer utan distansskål

 

Rörinstallationer med distansskål

Rörinstallationer utan distansskål

 

Rörinstallationer med distansskål

Dimensionering termisk isolering - ventilation

Isoleringsklasser för ventilation enligt Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla (BTI)

Isoleringsklasserna för ventilationskanaler (V0-V6) definierar krav på U-värde för konstruktionen. Du väljer isoleringsklass utifrån projektspecifika förutsättningar, t.ex. baserat på anläggningens driftform och dimensionerande temperaturer. U-värdet för den valda konstruktionen bör ej överstiga U-värdeskravet för den valda isoleringsklassen.

Nedan presenteras isolertjocklekar för att möta kravet på U-värde i respektive isoleringsklass för ventilationskanaler i BTI. Hänsyn måste även tas till temperaturförändringar i kanalsystemet och ev. risk för kondensbildning.

Tabellerna presenterar min. isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för ventilationskanaler enligt isoleringsklasserna (V1-V6) från BTI.

Tabellerna gäller vid en temperaturskillnad på max. 20 grader mellan kanal och omgivning. Vid andra förhållanden och vid krav på max. tillåten temperaturförändring hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.10 Rekommendationer på isoleringsklass för luftbehandlingsinstallationer (BTI) 

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.

tabell med isoleringsklasser för luftbehandlingsinstallationerLuft har låg värmekapacitet varför det är viktigt att dimensionera med hänsyn till temperaturfall vid rätt förutsättningar (temperatur och lufthastighet) och därefter bestämma isoleringsklass. Speciellt gäller detta vid variabelflödessystem, VAV-system där temperaturförändringen oftast begränsar.

Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperatur och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

 

 

 

 

 

 

 

Erforderligt utrymme för kanalisolering enligt Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla (BTI).

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått. 

 

Cirkulära kanaler

Platsbehov cirkulära kanalerPlatsbehov cirkulära kanaler

 

Rektangulära kanaler

HORISONTELLT MONTAGE

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b = max 30 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a ≥ 600 mm
b = max 30 mm

Längd- och tvärskarvar klamras/sys

Montering av rektangulära kanaler i horisontellt montage

Kanalsida < 700 mm

a ≥ 400 mm
b ≥ 150 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys från ett håll.

Kanalsida = 700 – 1200 mm
a ≥ 600 mm
b ≥ 200 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

Kanalsida ≥ 1200 mm
a, b ≥ 600 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

För att förhindra nedhängning stiftas isoleringen på kanalens undersida.

Platsbehov rektangulära ventilationskanaler 

VERTIKALT MONTAGE

Stående kanal förses med stift på fyra sidor för att förhindra sammantryckning av underliggande mattor.

Kanalsida < 700 mm
a = 400 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a = 600 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys.

Platsbehov rektangulära ventilationskanaler

Beräkningsprogram

PAROC Calculus

Dimensionera energi-effektiva och ekonomiska isoleringslösningar för olika typer av applikationer för VVS,  processindustri och marina applikationer. 
 
Genom att skapa ett konto får du tillgång till online-lagring av dina projekt, beräkningar och anpass-ningar. 
calculus-323x200

Projekteringsanvisningar

Här kan du ladda ned våra projekteringsanvisningar och projekteringsstöd för olika typer av installationer.

Webinarier

Ina Kytö, vår tekniska rådgivare har skapat en rad webinarier där du guidas genom beräkningsprogrammet PAROC Calculus. Webinarierna är mellan 5-10 minuter långa och fokuserar på ett område i taget: 

  • Introduktion till PAROC Calculus.
  • Beräkna isolertjocklek för kalla installationer för att förhindra kondensbildning
  • Beräkna frystider vid isolering av rör i kalla utrymmen
  • Beräkna isolertjocklek för varma kanaler i kalla utrymmen
  • Kombinera kanalsektioner och beräkna temperaturförändring

 

Seminar-323-230

Kontakta Teknisk Support

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.