Hållbarhet och värderingar


Vi strävar efter att införliva Owens Cornings värderingar i vårt dagliga arbete. Dessa värderingar inkluderar att:

  • leva säkra liv
  • vinna med kunderna
  • vara ledande inom kvalitet
  • utvidga vår påverkan genom hållbarhet
  • omvandla kunskap till värde
  • sträva efter att bli bättre varje dag.

För oss är varje dag en ny möjlighet att spara energi och resurser och att fatta beslut som hjälper vår planet. Vi arbetar tillsammans för att minska vår negativa miljöpåverkan och utöka vår positiva miljöpåverkan. PAROC-produkter bidrar till hållbarhet genom att skapa en energieffektiv, brandsäker och akustiskt behaglig miljö. Vi är särskilt uppmärksamma på miljöaspekter, såsom energieffektivitet, återvinning och utsläpp. Företagets ansvarstagande ger även våra partner en känsla av trygghet i att vår kvalitet är bestående, att vi efterlever regler och säkerhetsprocedurer, att materialets livscykelkostnad minskar, att installationen går snabbare och att vi bygger långsiktiga relationer med våra partners.

Vi erbjuder vår personal en säker och trevlig arbetsplats där de får möjlighet att sträva mot sina egna mål. Vår egen långsiktiga framgång kan förse dem med fortsatt och ökad sysselsättning. Vi erbjuder även våra leverantörer och kunder en inkomst och möjlighet att växa. 

Fram till år 2018 publicerade Paroc oberoende hållbarhetsrapporter. Från och med år 2018, som del av Owens Corning, kommer våra hållbarhetsdata att ingå i Owens Cornings hållbarhetsrapporter.

Owens Corning Sustainability Report 2019

Titta närmare på Parocs hållbarhetsrapporter som har publicerats mellan 2009 och 2018.

Owens Corning Sustainability Report 2018 

Paroc Sustainability Report 2017

Paroc Sustainability Report 2016 

Paroc Book of Sustainability 2015

Paroc Book of Sustainability 2014

Paroc Book of Sustainability 2013 

Paroc Book of Sustainability 2012

Paroc Book of Sustainability 2009-2011