Lösningar för isolering

PAROC lösningar och produkter inom isolering

Isolering har till uppgift att göra våra byggnader till hållbara, bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Isolering av byggnader är också en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå klimatmålen. Detta gäller såväl nya byggnader som energirenovering eller tilläggsisolering av befintligt byggnadsbestånd.

Ett medvetet produktval kan göra stor skillnad

Brandskydd är en annan viktig aspekt av hållbart byggande och de ökade isolertjocklekar som energieffektivisering innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten. Genom att göra ett medvetet produktval när du väljer isolering kan stora skillnader åstadkommas. Stenull har en unik förmåga att kombinera värme- och ljudisoleringsegenskaper med ett högt brandmotstånd och goda mekaniska egenskaper.

Energieffektiv isolering sedan 1937 

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isolerlösningar i Östersjöområdet med mer än 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av stenullsisolering. Våra  olika affärsområden erbjuder produkter för isolering och lösningar som kan användas nästan överallt, inom allt från byggisolering och VVS-applikationer till industriella processer och marin isolering.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

BYGGISOLERING

Affärsområdet Byggisolering erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar för all traditionell byggisolering i din fastighet. Oavsett vilken del av byggnaden du vill isolera passar våra produkter för värme-, brand- och ljudisolering utmärkt.

TEKNISK ISOLERING

Teknisk isolerings produkter används som värme-, brand-, ljud- och kondensisolering av byggnader (VVS, rörisolering), industriella processer och rörledningar, fartygskonstruktioner och industriell utrustning (OEM).