Certifikat och godkännanden

Paroc Certifikat och godkännanden

De flesta av våra isolerprodukter omfattas av harmoniserade europeiska produktstandarder. De är CE-märkta och har prestandadeklarationer i enlighet med EUs Byggproduktförordning. Produkter som inte omfattas av harmoniserade europeiska produktstandarder kan vara godkända enligt Boverkets Byggregler eller enligt IMOs direktiv om marin utrustning. Sedan flera år tillbaka är företaget certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.