Våra produkter spelar en avgörande roll i att bekämpa klimatförändringarna.
Ca. 40% av de växthusgaser som genereras av människan kommer från byggnader.

sustainability-landing-keymessages-SE-1

Vår målsättning är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 och på sikt eliminera vår användning av fossila bränslen. En milstolpe är att använda 100% förnybar el till 2030.

sustainability-landing-keymessages-SE-2

Vi designar våra produkter och lösningar för återvinning och återanvändning. Till 2030 kommer vi att sluta kretsloppet med noll avfall ut från våra fabriker.

sustainability-landing-keymessages-SE-3

I nya utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder testar vi löpande nya, hållbara produkter och lösningar. 

sustainability-landing-keymessages-SE-4

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Vårt hållbarhetsarbete: Att göra världen till en bättre plats

Vi arbetar med energieffektivitet. Varje skiva stenullsisolering vi producerar kommer att minska byggnaders koldioxidutsläpp under hela dess livslängd. Tillsammans med våra kunder vänder vi på varje sten för att hitta nya sätt att göra vårt fotavtryck så litet som möjligt. Det här är vad vi tror på!