Utfasning av fossila bränslen är en möjlighet till verklig förändring

UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN  31/08/2022

 

Tommy Lindgren, Head of Insulation R&D, sammanfattade vår utfasningsstrategi på följande sätt: “istället för att bara kasta pengar på problemet försöker vi bli bättre och förnya där det är möjligt, genom att förenkla processen och öka produktiviteten samtidigt som vi minimerar de kapitalinvesteringar som krävs för att minska våra utsläpp.” 

Den viktigaste frågan är: “Hur?”

Att förändringen kommer att ske är inget vi kan välja, men vi kan välja hur vi tar oss an den. Lindgren berättade om utfasningen av fossila bränslen i processen och Owens Cornings mål att minska sina koldioxidutsläpp med 50% senast 2030, jämfört med 2018 års nivå. Ett sätt är att bara kasta pengar på problemet, och ett annat sätt är att ta tillfället i akt att göra processen både enklare och bättre. Att genomföra en verklig förändring.

Under de senaste åren är det precis det vi har gjort. 

I ett nötskal kan vi sammanfatta arbetet med frågan “Hur?” Hur behöver vi ändra processen för att kunna nå våra mål och fasa ut fossila bränslen i produktionen? Vi började med att gå igenom hela produktionsprocessen och identifiera de områden som släpper ut mest. För OC Parocs stenullsproduktion är det kupolsmältningen, där koks används som energikälla för att smälta stenen.

OC Parocs fabriker använder sig av två olika smälttekniker: kupolsmältning och elektrisk smältugn. Kupolsmältning använder koks som bränsle, medan elektriska smältugnar är eldrivna. OC Paroc har idag tre elektriska ugnar: en i Finland och två i Polen. Vi arbetar nu på att etablera vår allra största produktionslinje i Sverige, Natura Line, där vi kommer att använda lågutsläppande elektrisk smältteknik. 

Under 2020 studerade vi olika smälttekniker och jämförde fördelar och nackdelar med dem, liksom med en mängd förnybara bränslen som finns redan i dag eller håller på att utvecklas. Vi fann då att elektrisk smältning är det energieffektivaste alternativet: produktion med elektriska smältugnar som drivs av förnybar elektricitet ger 80% mindre CO2-utsläpp än kupolugnarna. 

Nya innovationer

Sedan började det verkliga arbetet. Vi började gå igenom idéer, metoder och beräkningar för att vidareutveckla och förbättra processen med elektrisk smältning. 

Det betydde att vi fick tänka på mer än bara pengar, utan också hur de skulle spenderas för att få det effektivaste, smidigaste och koldioxidsnålaste resultatet. 

Arbetet har varit enormt lärorikt och vi har kommit på många innovativa lösningar. Vi räknar nu med att inte bara byta ut kupolerna mot elektriska ugnar: vi undersöker även möjligheten att minska CO2-utsläppen på andra ställen i processen. Detta är lovande alternativ som kommer att följas upp inom en snar framtid.   

Ett stort steg framåt i Polen: förnybar el

Låt oss ta ett litet steg tillbaka. När vi tittade på vilka insatsvaror i produktionen som genererade mest CO2-utsläpp låg elektricitet på andra plats. Fabrikerna i Finland och Sverige hade redan använt förnybar elektricitet under en tid, men våra två elektriska smältlinjer i Polen drevs av konventionell elektricitet. Eftersom elektricitet i Polen fortfarande främst genereras med hjälp av kol återspeglades detta i utsläppssiffrorna.

För att kunna ändra på detta började vi titta på olika alternativ för att byta till förnybar el på den polska fabriken. I slutet på 2021 fick vi vår belöning när Owens Corning tecknade ett virtuellt energiköpsavtal (VPPA) med Octopus Renewables. 

Avtalets innehåll bestod i att den polska fabriken och dess två elektriska smältugnar skulle byta till vindkraftsproducerad el i början på 2022. Detta är en viktig övergång som innebär en stor minskning av koldioxidavtrycket för de produkter som tillverkas i fabrikens elektriska smältlinjer. Det är också ett stort steg på vår resa mot minskade koldioxidutsläpp. 

På introduktionsmötet med Tommy Lindgren under de första dagarna på mitt nya arbete sade han även en annan sak som fastnade hos mig och fortsätter att vägleda arbetet med att fasa ut fossila bränslen. Det var att vi som företag konkurrerar med produktens kvalitet, vilket är en styrka. Det innebär att ingen förändring eller innovation får leda till att produktkvaliteten blir sämre. I vår jakt på minskade utsläpp får inte priset vara det enda kriteriet, eller ens det viktigaste. 

Förändringar ska inte ske för förändringens egen skull, utan för framtidens skull. Och även om vårt mål sträcker sig ända fram till 2030 gör vi förändringar redan idag.

ayush_mishra
Ayush Mishra
Global Decarbonization Lead, Projektledare för Green Vision 2030