Parocs fabrik i Polen: produktionslinjerna med elektrisk smältning bytte till 100% förnybar el

FÖRNYBAR ENERGI  19/09/2022

 

Övergången möjliggjordes genom det virtuella energiköpsavtal som Owens Corning har tecknat och som säkrar tillgången på vindkraft för de kommande 10 åren. Övergången till förnybar elektricitet påverkar kraftigt koldioxidavtrycket för den polska fabrikens produkter.

På årets första dag 2022 tog Owens Corning Paroc ett stort steg på vår hållbarhetsresa. Det var den dagen som OC Paroc-fabriken i Polen gick över till 100% förnybar elektricitet på de två nyaste produktionslinjerna.

Detta är särskilt betydelsefullt eftersom fabriken i Polen är den största av OC Parocs europeiska fabriker, vars två moderna produktionslinjer med elektriska smältugnar startade 2008 respektive 2020. 

“Elproduktionen i Polen är starkt beroende av kol. Elen till våra två produktionslinjer med elektrisk smältning i Polen är nu 100% förnybar, vilket är en stor förändring som kraftigt sänker koldioxidavtrycket för våra produkter,” säger John McVey, Europe Energy Lead på Owens Corning.

Enligt redovisningsstandarden HG Protocol Scope 2 Guidance från World Resources Institute, vilket är en justering av GHG Protocol Corporate Standard, släpper produktionen med elektrisk smältugn och förnybar el i den polska fabriken ut 80% mindre koldioxid än en kupolugn.

“Det här är en åtgärd som ger stor effekt”, säger John McVey.

Det är en effekt som möjliggörs av ett virtuellt energiköpsavtal (VPPA).

Stöd till tillväxten av förnybar energi i Europa renewable-electricity

För att förverkliga den gröna omställningen i Polen undertecknade Owens Corning i slutet av 2021 ett virtuellt energiköpsavtal med Octopus Renewables, varigenom energi köps från vindparken Ljungbyholm i södra Sverige. 

Owens Corning har tecknat två VPPA-avtal på vindkraft som ger en årlig kapacitet på över 90 MW förnybar elektricitet under de kommande 10 åren. Detta bidrar till att fasa ut fossila bränslen ur Owens Cornings europeiska verksamhet och till att nå våra hållbarhetsmål. OC Paroc har åtagit sig att använda 100% förnybar el senast 2030. 

“Ökad användning av förnybar energi är en avgörande del av vår plan för att fasa ut fossila bränslen i hela verksamheten och därmed även minska produkternas koldioxidavtryck. Avtalet är ett steg längre mot målet 100% förnybar elektricitet,” säger Frank O'Brien-Bernini, Senior Vice President och Chief Sustainability Officer på Owens Corning.

Enligt John McVey finns det två orsaker till att avtalet är så viktigt.

“Genom att vi tecknar detta VPPA säkrar vi både tillgången på förnybar elektricitet till fabriken i Polen och bidrar även genom additionalitet till tillväxt på marknaden för förnybar energi. Vi på OC kommer att fortsätta leta efter möjligheter att investera i förnybar energi.”

För mer information om våra mål och framsteg inom förnybar elektricitet, liksom andra mål för år 2030, se vår Hållbarhetsrapport 2021.