PAROC Stenull – isolering av sten

PAROC Stonewool

PAROC Stenull är ett isoleringsmaterial som tillverkas av sten. Stenen smälts och defibreras till tunna fibrer som stabiliseras med en liten mängd bindemedel. Det ger stenull många bra, användbara och hållbara egenskaper.

Tack vare det obrännbara råmaterialet erbjuder vår stenullsisolering många fördelar:

Hållbar

Referenslivslängden för PAROC-produkter är lika med byggnadens referenslivslängd som anses vara minst 60 år. Stenull ökar inte mögeltillväxt och korrosion.PAROC-Stonewool-is-Durable-19243733

Energieffektiv

Varje skiva stenullsisolering som vi producerar kan minska en byggnads CO2-utsläpp under hela dess livslängd.
PAROC-Stonewool-is-Energy-efficient-19243747

Obrännbar

PAROC Stenull är ett obrännbart isoleringsmaterial som uppfyller den högsta brandklassificeringen för byggmaterial, A1, enligt EN 13501-1. Detta innebär att den inte bidrar till brandutveckling eller brandspridning och inte producerar betydande mängder rök eller brinnande droppar. PAROC Stenull har en hög smältpunkt på över 1000 °C.

Genom att använda PAROC Stenullsprodukter kan du bidra till brandsäkerheten i dina byggnader och skydda strukturer från att kollapsa i händelse av brand.
PAROC-Stonewool-is-Fire-resilient-19243792

Fuktresistent

PAROC Stenull är ett icke-hygroskopiskt material som kan bibehålla sin torrhet och prestanda även i miljöer med hög luftfuktighet (RH 98%). PAROC Stenull är tillverkad av oorganiska fibrer som inte ändrar form eller storlek när de utsätts för fukt. PAROC Stenull är också diffusionsöppen, vilket innebär att den inte absorberar eller håller kvar vatten i konstruktioner, och den släpper igenom vattenånga. Detta hjälper till att förhindra fuktansamling och skador i andra byggmaterial och komponenter.
PAROC-Stonewool-is-Moisture-resistant-19243809

Återanvändbar

Även om PAROC Stenull är tillverkad av natursten, en praktiskt taget outsinlig naturresurs, måste vi använda vår planets resurser optimalt. Vi gör det på flera olika sätt, både i vår egen tillverkningsprocess och när vi tillhandahåller tjänster som stöder återvinning av våra produkter.
PAROC-Stonewool-is-Reusable-19243862

Ljudreducerande

PAROC Stenull har en optimal fiberstruktur som gör att luft kan strömma genom den. Detta gör det till ett utmärkt material för att absorbera ljud och minska buller. PAROC Stenull kan användas för att skapa en tystare och behagligare inomhusmiljö.

PAROC-Stonewool-is-Sound-absorbing-19243905

BES 6001-certifiering

Paroc har certifierats enligt standarden BES 6001 Responsible Sourcing för byggprodukter av Building Research Establishment Limited (BRE). Certifieringen omfattar samtliga av Parocs produktionsläggningar för värmeisolering i Europa. Paroc är den första tillverkaren av mineralullsisolering att certifieras enligt BES 6001 och fick betyget "Passerat" för sina ansvarsfulla materialinköp.    

Livscykelanalys

Vi uppmuntrar användningen av livscykelanalyser (LCA) i byggbranschen och utför LCA:er för alla våra produkter för att känna till och förbättra deras miljöavtryck.

ISO 14001-certifiering

Paroc har beviljats ISO14001 certifikat. Det betyder att miljöaspekter som produktionsutsläpp i luften, avfallshantering, utnyttjande av naturresurser och energieffektivitet uppmärksammas på Paroc och att produktionens miljöpåverkan ständigt förbättras.Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.