Studie visar att PAROC Stenull håller sig torr

PAROC Stenullsisolering är ett av de isoleringsmaterial som har bäst prestanda när det gäller fukt. Detta visas av en omfattande studie som genomförts av VTT, Technical Research Centre of Finland.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

projekteringsanvisning-moisture
Ladda ner vår anvisning för fuktsäkra konstruktioner och få svar på följande frågor:
 
 • Hur planerar man en fuktsäker byggnad?
 • Hur fuktbeständig är stenull?
 • Får stenull mögel?

Tre skäl att välja PAROC Stenull

Excellent_performance

Utmärkt prestanda

PAROC Stenull är, ur ett fukttekniskt perspektiv, ett av de bästa isoleringsmaterialen tack vare sina mångsidiga egenskaper. Vår tillit till stenullens utmärkta prestanda bygger på lång erfarenhet samt omfattande tester och simuleringar utförda av oberoende forskningsinstitutioner och laboratorier.

I konstruktionsfasen är de viktigaste egenskaperna hos värmeisoleringen att den har en låg absorption av vatten och att den torkar snabbt. VTT har utfört en omfattande studie om värmeisoleringsmaterial (VTT-S-05337-17). Den visade att det finns skillnader mellan olika isoleringsmaterial i fråga om fukttekniska egenskaper.  

PAROC Stenull

 • håller sig torr även i hög luftfuktighet
 • absorberar inte vatten
 • torkar mycket snabbt
 • ingen kapillär vattenabsorption
medium_Malm-live-worksite-1

Kostnadseffektiv konstruktion

De flesta byggmaterial innehåller vatten, som måste kunna ledas bort från strukturerna så snabbt som möjligt redan under byggskedet. Hur mycket fukt som regn eller hög luftfuktighet tillför strukturerna under byggskedet varierar kraftigt mellan olika material. Även om isoleringen inte blir blöt ökar fuktnivån hos resten av materialen.

Därför spelar isoleringens ånggenomsläpplighet en nyckelroll när det gäller torktiden för hela strukturen – isolering med hög ånggenomsläpplighet gör att fukt från konstruktionerna kan leedas bort i två riktningar.

PAROC Stenull

 • är diffusionsöppen, vilket innebär att den låter de omgivande strukturerna torka i båda riktningarna
 • minimerar torktiden för betongkonstruktioner, vilket påskyndar tidtabellen för projektet och resulterar i stora kostnadsbesparingar. 
A_safe_home

Mögelfria konstruktioner

Mögel finns överallt – i luften och på nästan alla utomhusytor. Mögelsporer kommer in i byggnader till exempel genom fönster.

Mögel börjar växa om den relativa luftfuktigheten är hög (≥ RH80 - 85 %), temperaturen är högre än 10 °C och det finns tillräckligt med organiskt material för att ge näring till möglet. Om ett av dessa villkor inte uppfylls kommer möglet inte att växa.

Stenullsisolering är ett oorganiskt material och innehåller inga näringsämnen som mögel kan använda för sin tillväxt. PAROC stenullsprodukter har testats i ett externt laboratorium och funnits vara resistent mot mögeltillväxt. Testet* utfördes vid 95–100 % relativ luftfuktighet och vid en temperatur på 22 °C i 28 dagar med de vanligaste mögelsvamparna som finns i byggnader.

* Källa: SP/RISE Sverige, testrapport ETi PXX07404 / 17.2.2011 

PAROC Stenull

 • möglar inte och bidrar inte heller till att andra strukturer börjar möglar
 • innehåller inga flamskyddsmedel som skulle kunna bidra till korrosion i fuktiga förhållanden

Fuktegenskaper hos PAROC Stenull

moisture-in-different-material-diagram-se

Hygroskopisk balans fuktkvot, 98% RF 
(SS-EN 12571:2013)

* Källa: VTT-S-05337-17 Fukt i byggnadsisoleringar. Bestämning av fuktens effekt på de tekniska egenskaperna hos byggnadsisolering/2017-10-02

En omfattande studie utförd av VTT* visar att det finns skillnader mellan olika isoleringsmaterial i fråga om fukttekniska egenskaper. Studien fastställer att PAROC Stenull:

 • Håller sig torr även vid hög luftfuktighet
 • inte absorberar vatten
 • torkar mycket snabbt
 • inte absorberar vatten kapillärt
medium_116A7660