Integritetspolicy

OWENS CORNING -  PRIVACY POLICY

Effective Date: 31.05.2023

VÅRT ENGAGEMANG FÖR INTEGRITET

Owens Corning, och våra dotterbolag (“Owens Corning”, “vi”, “oss”, “vår”), är engagerade i din integritet när vi arbetar för att skapa en hållbar framtid genom materiell innovation. Denna Integritetspolicy anger hur vi samlar in, använder och lämnar ut information om dig. Det gäller information som samlas in både online och offline. För invånare i vissa jurisdiktioner kompletteras denna Integritetspolicy med dessa integritetsmeddelanden:

UPPDATERINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy, inklusive tilläggsmeddelanden, kan ändras när som helst, och vi kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att publicera en uppdaterad version på denna sida på vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar sådana ändringar.

VILKA DATA VI SAMLAR IN

“Personuppgifter” (även “Personlig information”) är data eller information som identifierar dig som en fysisk person eller relaterar till en identifierbar fysisk person. Det finns flera möjligheter för dig att förse oss med dina Personuppgifter, vilket ofta inkluderar:

 • Personlig kontaktinformation såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om företagskontakter såsom företagsadress, telefonnummer och e-postadress
 • Information som är nödvändig för att du ska tillhandahålla produkter eller lösningar
 • Kommentarer och åsikter du lämnar när du kontaktar oss direkt via e-post, telefon eller post

“Övrig data” är icke-personlig data eller information som inte avslöjar din specifika identitet eller som inte direkt relaterar till en identifierbar person. Vi kan samla in och använda Övrig data, som kan inkludera:

 • Webbläsar- och enhetsinformation, som kan inkludera IP-adress
 • Data om appanvändning
 • Information som samlas in genom cookies, pixeltaggar och annan teknik
 • Demografisk information och annan information som du tillhandahåller och som inte avslöjar din specifika identitet
 • Information som har samlats in på ett sätt så att den inte längre avslöjar din specifika identitet.

Om vi är skyldiga att behandla Övrig data som Personuppgifter enligt tillämplig lag, kommer vi att samla in, använda och lämna ut den för de ändamål för vilka vi samlar in, använder och lämnar ut Personuppgifter såsom beskrivs i denna Integritetspolicy.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

ONLINE: Vi och våra tredjeparts affärspartners och/eller våra tredjeparts affärskonsulter och tjänsteleverantörer (tillsammans “Leverantörer”) kan samla in Personuppgifter ONLINE på en mängd olika sätt i samband med våra produkter eller lösningar, inklusive genom:

 • Våra webbplatser (“Webbplatser”);
 • Programvaruapplikationer som gjorts tillgängliga av oss för användning på eller via datorer och mobila enheter (“Appar”);
 • Egenskaper för sociala medier (“Våra sociala medier”);
 • HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig som är kopplade till denna Integritetspolicy (“E-post”);
 • Extranätwebbplatser som görs tillgängliga för våra kunder och tredje parter (“Extranätswebbplatser”);
 • Tjänster vi tillhandahåller till våra företagskunder och institutionella kunder (“tjänster”); och
 • Vår registreringsprocess för nyhetsbrev, seminarier, webinarier och evenemang.
 • Widgetar vi tillhandahåller för att placeras av andra parter på andra onlinetjänster, till exempel av entreprenörer på deras webbplats för tjänster.

OFFLINE: Vi kan också samla in Personuppgifter OFFLINE på en mängd olika sätt i samband med vår verksamhet, inklusive när du:

 • Deltar i ett affärsarrangemang för produkter eller lösningar;
 • Ger information i samband med våra produkter eller lösningar; eller
 • Interagerar med oss på ett evenemang.

ANDRA KÄLLOR: Vi kan samla in Personuppgifter från andra källor, däribland:

 • Allmänt tillgängliga databaser
 • Gemensamma marknadsföringspartners och evenemangssponsorer, när de lämnar ut information med oss
 • Andra företag, enheter eller franchisetagare som vi tillhandahåller produkter och lösningar till
 • Hänvisningskällor
 • Plattformar för sociala medier

Vi kommer att samla in och använda Personuppgifter för våra legitima affärsändamål, för att hantera våra avtalsförhållanden med dig och/eller för att uppfylla en juridisk skyldighet. Vi kommer endast att lagra Personuppgifter så länge som det behövs för dess avsedda ändamål och i enlighet med tillämpliga lagringsregler. Om du väljer att dela Personuppgifter med oss kan vi komma att lagra dem och använda dem för att förse dig med produkter, lösningar, en individualiserad användarupplevelse och/eller för marknadsundersökningar och annan marknadsföring och lansering av våra produkter och lösningar. Detta kan innefatta att lämna ut Personuppgifter till våra dotterbolag eller leverantörer så att de kan kontakta dig för direktmarknadsföringsändamål, inklusive erbjudanden om rabatter eller andra lösningar. Om vi i framtiden har för avsikt att behandla dina Personuppgifter för ett annat ändamål än det för vilket de samlades in, kommer vi att informera dig om det ändamålet och alla andra relevanta detaljer på sätt förenliga med tillämplig lag.

Om du delar Personuppgifter med oss eller tredje part som rör andra personer i samband med våra produkter och lösningar, intygar du att du har behörighet att göra det och tillåter oss att använda informationen i enlighet med denna Integritetspolicy.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER ÖVRIG DATA

Vi samlar in Övrig data om dig när helst du interagerar med våra webbplatser och lösningar. Exempel på denna data inkluderar längden och tiden för ditt besök, sidorna du tittade på vår webbplats, vilken typ av webbläsare du har och vilken webbsida du besökte precis innan du kom till vår. Vi använder denna information för att utveckla idéer för att förbättra vår webbplats, för att mäta webbplatsaktivitet, för att möjliggöra för utvalda tredje parter att förse oss med information om de företag som besöker vår webbplats samt för att förse dig med information om våra produkter. Detta kan innefatta att lämna ut den till våra leverantörer.

Övrig data vi tar emot är endast till för Owens Cornings användning och lämnas inte ut till någon annan part förutom i samlad form, såvida inte annat beskrivs i denna Integritetspolicy eller när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. I vissa fall kan vi kombinera Övrig data med Personuppgifter. Om vi gör det behandlar vi de kombinerade uppgifterna som Personuppgifter så länge de kombineras.

HUR VI SKYDDAR DATA

Vi har implementerat internt dataskydd och tillhörande policyer, såväl som lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda data, inklusive Personuppgifter, från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar eller förstörelse. Vi säkrar Personuppgifter och gör dem tillgängliga endast för behörig personal om det behövs för att utföra åtgärder som regleras av denna Integritetspolicy och våra interna dataskyddspolicyer och -åtgärder. Tänk på att Owens Cornings trots dessa ansträngningar inte kan garantera 100 % säkerhet för de Personuppgifter som finns hos oss. Vi kan inte heller garantera att Personuppgifter som du lämnar inte kommer att avlyssnas.

HUR VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Dina Personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där Owens Cornings har dotterbolag, anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer relaterade till våra avtalsförhållanden eller andra legitima ändamål. Genom att interagera med oss förstår du att dina Personuppgifter kan överföras till länder utanför ditt hemland, inklusive USA, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter.
Vissa av länderna utanför EES eller Storbritannien bedöms, till exempel av Europeiska kommissionen, tillhandahålla en adekvat dataskyddnivå. För överföringar från EES eller Storbritannien till länder som inte anses tillförlitliga av lämplig myndighet har vi infört lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardmässiga avtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter.

ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER AV BARN

Owens Cornings har ingen avsikt att samla in Personuppgifter från individer under 18 år. Om ditt barn har försett oss med Personuppgifter och du vill begära att sådan information tas bort, vänligen kontakta oss på DataPrivacy@Owenscorning.com. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att radera denna information från våra filer.

VILKA VAL DU HAR SOM KONTOINNEHAVARE PÅ OWENS CORNINGS

Om du är kontoinnehavare genom verktyg som Owens Cornings kund- eller leverantörsportal, kan du granska och ändra de Personuppgifter som är kopplade till ditt konto genom att logga in på ditt konto och klicka på länken “Redigera Min profil”. Om du vill radera ditt konto kontaktar du Owens Corning på answers@answers.owenscorning.com så kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att radera din information från våra filer och instruerar även tredje partsleverantörer att radera din information från sina filer. Tänk dock på att dina Personuppgifter utgör grunden för ditt konto och ditt val att inte dela dem eller få dem samlade leder till att ditt konto raderas. Slutligen, för rättigheter som du kan ha som registrerad i vissa jurisdiktioner andra än ovanstående, bör du läsa integritetsmeddelandena för Kalifornien, EU och Storbritannien eller Brasilien.

OWENS CORNING COOKIESPOLICY

Vad är cookies?

Vår webbplats använder “cookie”-filer för att anpassa information efter din personliga smak. En cookie är ett dataelement som en webbplats kan skicka till din webbläsare, och som kan lagra viss information på din dator. När du sedan kommer tillbaka till vår webbplats eller besöker andra webbplatser kan informationen skräddarsys för att passa dina individuella preferenser. Målet är att spara tid och ge dig en mer meningsfull onlineupplevelse. De flesta webbläsare tillåter dig att radera cookies från din dators hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Se instruktionerna för din webbläsare för att lära dig mer om dessa funktioner.

Hur vi använder cookies.

På vår webbplats använder vi cookies och spårningstekniker. Funktionerna kan inkludera:

 • Hjälpa dig med navigering
 • Underlätta din användning av våra produkter, tjänster och applikationer
 • Hjälpa dig med våra lanserings- och marknadsföringsinsatser
 • Tillhandahålla innehåll från tredje part

Vi klassificerar våra cookies i följande kategorier:

Strikt nödvändiga cookies:
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som görs av dig som motsvarar en begäran om tjänster, såsom att ställa in dina integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig för dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

Prestandacookies:
Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på webbplatsen.

Funktionella cookies:
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor.

Riktade cookies:
Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser.

Tredje part, cookies och användningen av analysverktyg

Owens Corning kan etablera relationer med välrenommerade affärspartners som tillåter besökare på vår webbplats att navigera direkt till webbplatser som drivs av dessa partners. Vi väljer våra affärspartners noggrant. Owens Corning är emellertid inte ansvarig för innehållet eller integritetspraxis på tredjeparts webbplatser som kan länkas till på denna webbplats. Dessa länkar är endast avsedda för användarens bekvämlighet och utgör inte sponsring, rekommendation eller godkännande av Owens Cornings av innehållet, policyn eller praxis på sådana webbplatser eller några produkter eller lösningar som kan erbjudas via den webbplatsen. När du har lämnat Owens Cornings webbplats via en sådan länk bör du kontrollera den tillämpliga Integritetspolicyn för tredjepartswebbplatsen.

För närvarande använder vi vissa tredjepartsverktyg på våra webbplatser och kan i framtiden implementera ytterligare analysverktyg. Data som samlas in som ett resultat av vår användning av sådana verktyg används dock endast internt för att förbättra våra användares upplevelse av att använda vår webbplats och för våra egna interna affärsändamål. Sådan data får lämnas ut till våra partners och annonsörer, om alls, endast som samlad information och som på annat sätt specificeras i denna Integritetspolicy. Kontakta oss gärna om du har några specifika frågor om vår användning av analyser eller andra analysverktyg.

För närvarande kan (i) andra parter (t.ex. tredjeparts annonsnätverk och analysleverantörer) samla in Personuppgifter om dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser när du använder vår webbplats eller våra tjänster, och (ii) vi svarar inte på, eller vidtar någon specifik åtgärd i samband med mottagandet av Do-Not-Track-signaler eller andra liknande mekanismer angående insamling av personligt identifierbar information om en enskild konsuments onlineaktiviteter över tid och på tredje parts webbplatser eller onlinetjänster.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har frågor om denna Integritetspolicy kontaktar du oss på DataPrivacy@Owenscorning.com.