Rewool - Återvinning för alla

Paroc REWOOL är en viktig del av vårt arbete för att nå en cirkulär ekonomi och en hållbar framtid. Med den här tjänsten erbjuder vi kundanpassade återvinningslösningar av stenullsavfall från byggarbetsplatser eller produktionsanläggningar. Vi samarbetar rikstäckande med flera entreprenörer och tar emot stenull från såväl byggarbetsplatser som producenter.

REWOOL-systemet introducerades i Sverige redan 1996 och har sedan dess utvecklats för att inkludera den senaste tekniken och kundanpassade lösningar. Systemet möjliggör effektiv återanvändning av stenull och sparar både pengar och miljö samt stöder byggbranschens mål att uppnå koldioxidneutralitet.

 

FÖRDELAR: 

 1. Minskad mängd avfall till deponi
 2. Kostnader för avfall till deponi minskar
 3. Högre poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED och BREEAM.
paroc-rewool-se

Beställ återvinning från byggarbetsplats

RAGN-SELLS

Telefon: 010 – 72 31 200

Mail: thomas.kahlqvist@ragnsells.com

PreZero

Telefon: 0431-44 40 00

Mail: bjorn.cederlind@prezero.com

Stena Recycling

Telefon: 010-445 75 25

Mail: matilda.borlin@stenarecycling.se

Paroc

Telefon: 0500-46 90 30

Mail: byggisolering.order@paroc.com

Flexilast

Telefon: 0451-38 46 67

Mail: miljo@flexilast.se

Beställ återvinning från hustillverkare

Paroc

Telefon: 0500-46 90 30

Mail: byggisolering.order@paroc.com

Återvinning från byggarbetsplats

RETUR TILL PAROC FÖR ÅTERVINNING 

Spill av nyproducerad stenull från Paroc kan returneras till någon av Parocs fabriker i Hällekis eller Hässleholm för återanvändning.
Våra samarbetspartners RAGN-SELLS, PreZero och STENA RECYCLING hjälper rikstäckande till med utkörning av uppsamlingskärl, hämtning, sortering, komprimering och transport.   

Gör så här:
 • Kontakta samarbetspartners och beställ tjänsten PAROC REWOOL
 • Våra samarbetspartners sköter all service inklusive rapportering av återvunnen volym
 • Kostnaden för tjänsten debiteras från våra samarbetspartners direkt till beställaren.

BESTÄLL ÅTERVINNING FRÅN BYGGARBETSPLATS

RAGN-SELLS 010 – 72 31 200
thomas.kahlqvist@ragnsells.com

PreZero 0431 - 44 40 00
bjorn.cederlind@prezero.com

STENA RECYCLING 010 - 445 75 25
matilda.borlin@stenarecycling.se

PAROC 0500 – 46 90 30
byggisolering.order@paroc.com

Flexilast 0451 - 38 46 67
miljo@flexilast.se

RIVNING TILL LÖSULL

OBS! ENDAST MÄLARDALEN

I Mälardalen kan vår lösullsentreprenör SPRUTAB hämta eller ta emot spill för att riva till lösull. Materialet kan sedan återanvändas direkt på plats eller som lösull i annat projekt.
Att återanvända spillet på plats är den miljömässigt mest fördelaktiga metoden.


Gör så här:

 • Kontakta SPRUTAB och beställ tjänsten REWOOL LÖSULL
 • Avtala detaljer för logistik och hantering
 • Kostnaden för tjänsten debiteras från SPRUTAB direkt till beställaren

BESTÄLL
SPRUTAB 020-28 54 00
info@sprutab.se

ANVÄND SPILLET PÅ PLATS

Att återanvända spillet på plats är den enklaste och miljömässigt mest fördelaktiga metoden. Spillbitar kan t.ex användas som ett grundläggande lager vid isolering av vindsbjälklag innan en lösullsinstallationen utförs. Bjälklaget isoleras sedan med lösullsisolering till ett heltäckande skikt, minst 200 mm över spillbitarna. Detta arbete ska utföras av en auktoriserad lösullsentreprenör. Gör så här:

Samla spillbitarna i säckar och förvara i torrt utrymme.

Informera anlitad lösullsentreprenör

Lösullsentreprenören kontrollerar att spillet är torrt och rent och utför arbetet mot en avtalad ersättning.

Paroc har ett rikstäckande nätverk av fristående Lösullsentreprenörer.

 

Kvalitetskrav vid retur till Paroc

 • Vi tar enbart emot spill från nyproducerat Paroc-material.
 • Spillet skall vara torrt och fritt från föroreningar som metall, plast, aluminiumfolie, papper, trä osv.
 • Märk förpackning och fraktsedel 
 • Avsändare och objektsnummer skall framgå av fraktsedel.

 

Skador

Eventuella kostnader för skador på rivanläggningar eller annan utrustning förorsakade av främmande föremål i säckarna debiteras avsändaren. Även andra följdkostnader som exempelvis frakt, deponikostnader och arbetskostnad som kan uppstå på grund av oanvändbart returnerat stenullsmaterial debiteras.

Återvinning från hustillverkare

RETUR TILL PAROC FÖR ÅTERVINNING

Som Hustillverkare (eller annan typ av produktion) kan du själv returnera spill av nyproducerad stenull från Paroc direkt till någon av Parocs fabriker i Hällekis eller Hässleholm för återanvändning. Materialet skall då vara torrt och fritt från föroreningar.  
 
Materialet kan levereras i

 • Rewool plastsäck (240 l)
 • Rewool säck (1 m3) eller som
 • Komprimerade balar på pall (med papp eller band för att inte falla isär).

Du bestämmer själv om du vill få materialet hämtat eller om du vill lämna det själv. 
 
Gör så här:
Kontakta Paroc Kundservice för att boka tjänsten
Säkerställ att materialet uppfyller gällande kvalitetskrav, se nedan.


BESTÄLL ÅTERVINNING FRÅN HUSTILLVERKARE

PAROC  0500 – 46 90 30
byggisolering.order@paroc.com

Skanska, Paroc och Sprutab återanvänder på plats i projekt Malten

blowing-wool-entrepreneur

Skanska återanvänder med PAROC Rewool

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.