Hur kan vi minska plastanvändningen med 30%?
Här är tre steg vi tar!

MINSKA ANVÄNDNINGEN AV PLAST  02/09/2021

 

På Owens Corning Paroc använder vi plast för att skydda och komprimera våra produkter inför lagring och transport. All plast som vi använder är återvinningsbar, men för att minska vårt koldioxidavtryck och möjliggöra en cirkulär ekonomi har vi åtagit oss att minska vår plastanvändning med 30 % till 2030. Projektansvarig, Mats Ginman, berättar om hur detta mål ska uppnås i samarbete med plasttillverkarna och våra kunder.

1. Hitta bästa praxis

40 ton plast motsvarar 26 passagerarbilarDela bra idéer med andra. Det var utgångspunkten för Mats Ginman, processutvecklingschefen som tog över uppdraget 2020. Målet med projektet är att kapa Parocs plastavfall med 30 % till 2030 och minska användningen av engångspallar med 50 %.

Vad var tjockleken på plastfilmen som användes av de olika fabrikerna i Europa? Hur mycket komprimerades förpackningen innan den emballerades med plast? Hur täcktes förpackningen före transport?

– Syftet med projektet är att eliminera all onödig plast. Därför var det vettigt att undersöka vilka metoder respektive fabrik använde sig av, samla in de bästa idéerna och dela dem med alla, säger Ginman.

Och nog upptäcktes det idéer alltid. Ett exempel på detta är en emballagemaskin som används på flera fabriker. Den används både för komprimeringsemballering och för vanlig emballering utan komprimering. Komprimeringsemballering kräver att man använder en tjockare plast jämfört med den som används vanlig emballering utan komprimering.

Ginmans team märkte att på vissa av Paroc-fabrikerna bytte man plast beroende på förpackningstyp. En liten detalj, men en som verkligen gör skillnad för miljön. Detta introducerades därför även på de andra verksamhetsorterna.

– En så enkel sak som att byta plastfolie beroende på vilken förpackningstyp det är sparar faktiskt in 40 ton plast per fabrik varje år.

 

2. Utveckling och samarbete med plasttillverkare

Efter att ha gått igenom bästa praxis på alla Parocs fabriker var det dags att titta på helheten. Ett annat effektivt sätt att minska plastanvändningen är att samarbeta med plasttillverkarna.

– Målet är att tillverka en så hållbar film som möjligt med minsta möjliga användning av råvara. En film som är väderbeständig, som tål lagring och komprimering och som kan återvinnas för vidare användning”, säger Ginman.

Det finns paket som står ute på Parocs fabriksgårdar i detta nu. Testpaketen, till exempel i Hässleholm, har placerats där så att olika typer av plast och förpackningar kan exponeras för regn, snö, iskyla och värme.

– Kvaliteten på förpackningen är viktigt för oss. Endast korrekt genomförda tester kan visa oss om ett förpackningsmaterial är tillräckligt hållbart för olika väderförhållanden, säger Ginman.

Vår fabrik i Finland använder redan en MDO-film sedan tidigare. Den innovativa tekniken innebär att materialet är tunnare, styvare och starkare än vanlig LPDE-plast. Eftersom MDO-filmen kan sträckas ut upp till 600 % går det åt mindre råmaterial för att tillverka den.

MDO-filmen kommer nu att introduceras också på Owens Corning Parocs andra fabriker som använder komprimeringsemballage. Enligt Ginman kommer detta att resultera i en minskning med 250 ton plast per år.

Det finns ett behov av plast som klarar att både komprimeras och sträckas. Vi sparar inte bara in på plasten genom att komprimera isoleringsskivorna, utan utsläppen från transporterna minskar också eftersom förpackningarna tar mindre plats.
 

3. Samarbete med kunder

Det tredje steget för att minska plastanvändningen är något som det arbetas med för fullt. Ginman tror att det nära samarbetet med kunderna kommer att resultera i fler idéer och bidra till att minska onödig användning av plast.

Fördelen för kunden är uppenbar. Plastfolie säkerställer att PAROC®-produkterna behåller sin höga kvalitet vid lagring och under transport, men det genererar kostnader och krävs resurser för att den ska kunna återvinnas och hanteras på byggarbetsplatserna. 

Det finns redan några exempel på samarbeten i Polen och Baltikum. Det var här som en idé som hade sitt ursprung på en byggarbetsplats utvecklades till en förpackningsteknik som minskar plastanvändningen med 50 %.

En möjlig riktning att titta närmare på är att leverera isoleringsskivorna till kunden utan emballage – direkt från ett inomhuslager till ett annat.

– Detta är en idé som skulle kunna fungera med industritillverkare som har stora inomhuslager. Det är inte nödvändigtvis lämpligt för byggen. Jag uppmanar våra kunder att kontakta oss så att vi tillsammans kan komma på sätt att minska plastanvändningen och rädda miljön.