Hållbarhetsmål

HÅLLBARHET 27/10/2020

 
Paroc är en del av Fortune 500- och Dow Jones Sustainability Index-företaget Owens Corning. För oss handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov samtidigt som vi gör världen till en bättre plats för framtiden. Vi har åtagit oss att tänka på framtiden i allt vi gör, med ett engagemang för att ta skydda människor och vår planet samtidigt som vi gör stor skillnad för alla intressenter.

Som en global tillverkare vet vi att sättet som vi bedriver vår verksamheten på gör skillnad. För att vara ett nettopositivt företag måste vårt handavtryck (de positiva effekterna av vår personal och våra produkter) vara större än vårt fotavtryck (de negativa effekterna). Vi är stolta över de framsteg vi har gjort för att minska de negativa effekterna av vår verksamhet, men det finns mycket mer att göra.

Våra vägledande ambitioner för 2030 är att:

  • Dubbla våra produkters positiva inverkan
  • Halvera verksamhetens negativa påverkan
  • Eliminera skador och förbättra livskvaliteten för våra anställda och deras familjer
  • Främja vår inkludering och mångfald
  • Ha en positiv inverkan på våra samhällen

Vad betyder detta rent konkret för Paroc? Vår ambition för 2030 är att:

  • Sluta kretsloppet genom att noll avfall lämnar våra anläggningar
  • Minska våra koldioxidutsläpp med 50 %
  • Minska vår plastanvändning med 30 %
  • Öka användningen av Rewool – vår lösning för återvinning av våra kunders avfall
  • Erbjuda produkter med lågt koldioxidutsläpp