Titta in i vår FoU-avdelning – här föds våra innovationer

19/09/2024

 

Innovationer uppstår inte ur tomma intet – och absolut inte ensamma. OC Parocs FoU-chef Susanne Fagerlund och hennes kollegor förklarar vad som krävs för kontinuerlig och framgångsrik produktutveckling

På väggarna i flera av rummen på OC Parocs kontor i Pargas, Finland, hänger en uppsättning med tre skrivtavlor. 

Den första tavlan talar omedelbart om varför vi är här: Vårt uppdrag – Att bygga en hållbar framtid genom materialinnovation.

”Det är det motto som vi lever efter varje dag”, säger Susanne Fagerlund, global FoU-chef för mineralull på OC Paroc.

Susanne leder en FoU-avdelning med 26 medarbetare vid OC Parocs kompetenscentrum i Paris.

Avdelningen fokuserar på kontinuerlig produkt- och processutveckling på området stenull. Arbetet syftar till att minska produkternas koldioxidavtryck, återvinna och återanvända avfall, minska förpackningsmaterialet och att uppfylla kundernas önskemål och planetens behov ännu bättre.

Susanne och hennes team har lovat att avslöja hur innovationer föds.

 

Förutsättning 1: En utvecklingsgemenskap

Utveckling börjar alltid med en idé eller ett mål. En föreställning om det framtida behovet är också viktigt.

”Idéer är sällan färdiga när de kläcks. Innovationer föds genom upprepning: tankar kastas fram och tillbaka och utmanas ständigt av olika grupper”, säger Susanne.

”FoU gör inget på egen hand. Vår utvecklingsgemenskap består av en stor grupp medarbetare från olika affärsenheter.”

Paroc ingår i det amerikanska företaget Owens Corning och det betyder att utvecklingsarbetet sker globalt.

”Det är inspirerande att få arbeta med de bästa idéerna från våra affärsenheter i olika länder världen över som USA, Belgien, Frankrike, Kina, Sverige och Polen”, säger Susanne.

OC Paroc Pontus Lindberg

Pontus Lindberg, senior forskare på OC Paroc, har arbetat med hållbarhetsfrågor inom företaget sedan 1998, ”innan man ens hade börjat använda ordet ’hållbarhet’”.

I dag fungerar han som rådgivare för flera forsknings- och utvecklingsprojekt och tycker att det globala samarbetet är givande. Hans nätverk av experter har blivit ännu större.

”Jag arbetar varje vecka med kollegor från t.ex. Granville, Ohio där Owens Corning har ett utvecklingscenter.”

Men det behövs mer än en internationell gemenskap. För att citera den andra skrivtavlan på kontoret:  Våra värden – Global i vår omfattning, mänsklig i vår skala.
 

Förutsättning 2: Respekt för människorna

Vi har alltid många forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår parallellt och de team som vi sätter ihop för varje projekt varierar från fall till fall.

Både Susanne och Pontus anser att mångfald är bäst för alla team: människor i olika åldrar, som representerar olika bakgrund och kulturer.

”En del jobbar framåt i högt tempo medan andra hellre vill bromsa ned och ifrågasätta saker och ting. Vi behöver båda delar”, säger Pontus, som tycker att han själv med åren och större erfarenhet har blivit något av en bromsare.

OC Paroc Mia Kaiku

Mia Kaiku, som arbetar som teamledare på FoU-laboratoriet, håller med.

”Det skapas en bra grogrund för innovationer om teamet består både av människor med många års erfarenhet och av yngre förmågor i tjugoårsåldern, som jag själv, som funderar på om saker och ting skulle kunna göras annorlunda.”

Susanne Fagerlund berättar att ungdomarna får lära sig kritiskt tänkande på OC Paroc. Hon tycker att det är viktigt att skapa en trygg atmosfär där allas tankar respekteras. 

Mia Kaiku säger samma sak, men i lite annorlunda ordalag: ”Här tror vi på alla medarbetare.”

”OC Paroc har skapat en varm miljö där medarbetarna värderas som individer. Det är anledningen till att vi har ett mycket ansvarsfullt och engagerat team som arbetar här”, säger Mia.
 

Förutsättning 3: Ett högre syfte

Vissa FoU-projekt pågår bara i några månader, som t.ex. processutvecklingen för den koldioxidneutrala isoleringsskivan PAROC® Natura Lana, medan andra pågår i flera år eller till och med årtionden. Utvecklingen av den elektriska smälttekniken är en lång process som började i Pargas 1986 och fortfarande pågår.

”Innovation kräver uthållighet. Innan ett projekt är i mål har vi tagit minst hundra snedsteg”, säger Susanne Fagerlund.

En del projekt avvisas, skalas ner eller förändras under resans gång, men Susanne vill ändå inte kalla dem för misslyckanden. Det är lärdomar. Att lära sig av sina misstag är en viktig del av produktutvecklingen, en del av ett högre syfte.

På den tredje tavlan står följande: Vårt syfte – Våra medarbetare och produkter gör världen till en bättre plats.

”Det är lätt att hålla med om det”, säger Susanne Fagerlund.

”Jag tänker ofta på det, för jag har en 7-årig dotter och jag vill gärna överlämna en bättre värld till henne.”