Vad är en EPD?

MILJÖDOKUMENTATION 2021-02-05

 

En miljövarudeklaration (EPD) är ett dokument som har verifierats och registrerats av en oberoende part och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkternas miljöpåverkan under sin livscykel på ett trovärdigt sätt.

Medan miljövarudeklarationen är den slutliga rapporten är underlaget för varje miljövarudeklaration en livscykelanalys (LCA). Denna LCA gör att du kan utvärdera din produkts miljöprestanda under hela dess livslängd. LCA:n tar vanligtvis hänsyn till hela din värdekedja, från materialutvinning via den färdiga produkten till dess användning och till dess att den har tjänat ut.

En EPD är en så kallad typ III-miljödeklaration som uppfyller kraven enligt standarden ISO 14025. En typ III-miljödeklaration skapas och registreras inom ramen för ett program, t ex International EPD®-systemet. EPD:er som har registrerats i det International EPD-systemet är offentliga handlingar som kan laddas ned kostnadsfritt via EPD-biblioteket på www.environdec.com

EPD - Kort sagt

  • är baserade på internationella standarder
  • tar hänsyn till hela livscykelbedömningen av varor och tjänster
  • kan användas för alla typer av varor och tjänster
  • innehåller verifierad miljöinformation
  • är baserade på ett transparent och öppet regelverk
  • tillhandahåller information för jämförelser inom samma produktgrupp

Källa: Environdec.com

De viktigaste värdena i miljövarudeklarationen för PAROC Natura Lana

GWP-värdet för PAROC Natura Lana är 0,59 kg CO₂-ekv/m2 produkt i produktionen (A1-A3)


GWP-värdet för PAROC Natura Lana är 0,72 kg CO2-ekv/m2  produkt för produktens hela livscykel (A1-D)