Isolering för varv- och offshoreindustri

Mein Schiff 4

PAROC Marine och Offshore-isolering tillverkas av stenull och har tagits fram för den moderna varvs- och offshoreindustrin. Våra produkter har testats i däck- och skottkonstruktioner i olika A- och H-klasser och i en mängd olika branddörrs- och panelkonstruktioner.

Varvsindustrin har mycket höga krav på säkerhet och komfort. Produkter och strukturer som används i fartyg måste brandtestas och godkännas enligt IMO:s regler (International Maritime Organization).

PAROC Marine och Offshore har ekonomiska och säkra isoleringslösningar för brandskydd, värme- och ljudisolering på fartyg.

Brandskyddet och värmeisoleringen på fartyg måste uppfylla mycket höga krav. God funktion i kombination med snabb och enkel montering har dessutom blivit allt viktigare. Det innebär att det måste finnas alternativa lösningar för olika brandskyddstillämpningar. Paroc har flera godkända lösningar för klasserna A60, A30 och A15 för både stål och aluminium, såväl som för däck och skott. För offshoretillämpningar har Paroc godkännanden för ståldäck och skott i klasserna H120 och H60.