Marin & Offshore

PAROC isolering för Marin & Offshore tillverkas av obrännbar stenull och utvecklas för att möta kraven från den moderna varvs- och offshore industrin. 

Mer information hittar du på paroc.com.