Bedömningssystem för tillverkning och inköp

I vår produktion tänker vi på miljön och målet är att belasta miljön så lite som möjligt. Därför är våra fabriker och gruvor miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi investerar kontinuerligt i miljöförbättringar.

BES 6001 certifikat Paroc är certifierade enligt standarden BES 6001 Ansvarsfulla inköp för byggprodukter av BRE (Building Research Establishment Limited). Certifieringen omfattar samtliga av Parocs produktionsläggningar för värmeisolering i Europa. Paroc är den första tillverkaren av mineralullsisolering att certifieras enligt BES 6001 och fick betyget "Passerat" för sina ansvarsfulla materialinköp.    

 

ISO 14001 certifikat

Certifieringar enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004 har tilldelats våra tillverkningsenheter i de fem länder där Paroc har tillverkning. ISO 14001-certifiering har också tilldelats Parocs gruvor. Certifikaten delas ut av oberoende klassificeringsinstitut som med jämna mellanrum gör utvärderingar av alla våra produktionsanläggningar. 

Parocs verksamhetsprinciper är vägledande för allt som våra medarbetare gör. Vi mäter vårt resultat aktivt med hjälp av ett antal metoder. Om det skulle behövas, är vi redo att snabbt vidta förebyggande eller effektiva korrigerande åtgärder.