GWP-värde för PAROC byggisolering

Med PAROC CO2-Calculator kan du enkelt beräkna GWP-värdet för produkter inom  byggisolering. Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. GWP-värdet anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo CO2. GWP-värdet beror på produktionslinje och produktens tjocklek, vilket beräkningsverktyget tar hänsyn till.

* GWP A1-A3 inkluderar alla bidrag till GWP under produktstadiet, exklusive utsläpp och upptag av biogent kol som tillfälligt lagras i våra träpallar, vilket är nollställt (GWP fossil+luluc).

** GWP A1-C4 inkluderar alla bidrag till GWP under produktstadiet, monteringsstadiet och livslängden, inklusive utsläpp och upptag och utsläpp av biogent kol från våra träpallar (totalt GWP).

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.