Isolering för ytterväggar med putsad fasad

Som en del av klimatskärmen skyddar ytterväggen mot väder och vind, ljud och brand. Genom att isolera ytterväggen på din fastighet med PAROC Stenull ger du fastigheten ett ökat brandmotstånd och en fuktbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. Fasadisolering är en investering som betalar sig snabbt genom minskad energiförbrukning.

PAROC Stenullsisolering för putsade fasader, även kallad ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), erbjuder lösningar för alla vanliga byggnadstyper. För att säkerställa systemansvaret är varje ETICS-system normalt kopplat till ett europeiskt ETA (European Technical Assessment) eller en P-märkning hos RISE.

Med sina utmärkta termiska egenskaper uppfyller PAROC stenullsskivor och lameller alla nya internationella energisparstandarder inom byggbranschen, samtidigt som de, tack vare sina fina brandegenskaper och klassificeringen i Euroklass A1, och fördröjer brandförloppet vid händelse av brand. 

Vi erbjuder hållbar skiv- och lamellisolering med utmärkta värme-, brand-, fukt- och ljudisolerande egenskaper. Det breda sortimentet av PAROC Stenullsisolering är anpassat för användning i alla vanliga ETICS/putsade fasader.

ETICS-systemen är utformade och testade med specifika komponenter såsom fixering (lim och/eller mekanisk fixering), isoleringsmaterial, bas- och ytskikt och förstärkning för att säkerställa funktion och hållbarhet. Därför måste installationsanvisningarna från systemleverantören, som bär garantin för hela systemet, alltid följas.

Fire proofOBRÄNNBAR PAROC Stenullsprodukter för putsade fasader (ETICS) är klassificerade som obrännbara i Euroklass A1. PAROC Stenull kan också skydda andra konstruktionsmaterial från antändning. Därför används den med fördel på t ex sjukhus, förskolor, skolor, äldreboende och höghus. Läs mer här om brandsäker isolering här >

 

 

Moisture proofFUKTRESISTENT Tack vare sin öppna struktur är PAROC Stenull är ett utmärkt val för putsade fasader. Stenullen stänger inte in fukt i strukturen som andra ångtäta isoleringsmaterial kan göra. Detta skapar förutsättningar för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat inte bara för nya byggnader utan även för renovering. Läs mer om fuktsäker isolering här >  

 

 

Sound reducingLJUDREDUCERANDE PAROC Stenull är också utmärkt för ljuddämpning och ljudabsorption tack vare sin höga densitet, optimala fiberstruktur och luftgenomsläpplighet. Egenskapen kommer väl till pass i byggnader som utsätts för kraftig ljudpåverkan, t ex nära järnvägar, motorvägar, flygplatser och andra ljudintensiva områden. Läs mer om hur isolering kan bidra till en behaglig ljudmiljö >