Isolering av innerväggar

Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC Stenullsisolering skapar förutsättningar för ett behagligt och tryggt boende och kan användas för att isolera både i innerväggar, ytterväggar och bjälklag för att minska störande ljud från grannar eller utifrån samt i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför.

Isolering av icke bärande innervägg

Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC eXtra skapar förutsättningar för ett behagligt och tryggt boende och kan användas i innerväggar för att minska störande ljud från grannar eller utifrån samt i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför.

De beteckningar för brandklass som vi använder är hämtade från BBR. Brandklasserna för de redovisade konstruktionerna är baserade på typgodkännanden från RISE och Europeiskt tekniskt godkännande (ETA) från VTT.

De angivna värdena för ljudreduktion gäller även för PAROC Sonus, dock inte angiven brandklass. Läs mer om PAROC Sonus >

 

 

 A) Med trästomme

 Isolering av innerväggar med Paroc Stenull

Ljudklass R´w: 30 dB

Brandklass: EI 15

 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 70 mm träregel, cc 600 mm
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

Isolering av innerväggar med Paroc Stenull 

 

Ljudklass R´w: 36 dB

Brandklass: EI 30 

 

 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 70 mm träregel, cc 600 mm
 • 70 mm PAROC eXtra
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

Isolering av innerväggar med Paroc Stenull för brandklass EI60 

Ljudklass R´w: 40 dB

Brandklass: EI 60 

 

 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 95 mm träregel, cc 600 mm
 • 95 mm PAROC eXtra
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 

 Isolering av innerväggar med Paroc Stenull

 Ljudklass R´w: 40 dB

 Brandklass: EI 60 

 

 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 70–100 mm träregel, cc 450–600 mm
 • 45 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 

 Isolering av innerväggar med Paroc Stenull

Ljudklass R´w: 48 dB

Brandklass: EI 90 

 

 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 120 mm träregel, cc 600 mm
 • 120 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 Isolering av innerväggar med Paroc Stenull

Ljudklass R´w: 52 dB

Brandklass: EI 60

 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 2 x (45x45 mm träregel, cc 450–600 mm) 
  / 20 mm luftspalt mellan reglarna
 • 95 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 

 Isolering av innerväggar med Paroc Stenull  Ljudklass R´w: 56 dB

Brandklass: EI 90 

 

 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 2 x (45 x 70 mm träregel) , cc 600 mm
  / 20 mm luftspalt mellan reglarna
 • 145 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)

 

 

 

B) Med stålstomme

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar med Ljudklass R´w: 30 dB
Brandklass: EI 15 

 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 66 mm stålregel, cc 600 mm
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 


 

 

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar

Ljudklass R´w: 36 dB

Brandklass:  EI 30 
 
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 66–100 mm stålregel, cc 450–600 mm
 • 30 mm PAROC eXtra
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar

Ljudklass R´w: 36 dB

Brandklass:EI 45 
 
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 66 mm stålregel, cc 600 mm
 • 70 mm PAROC eXtra
 • 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar

Ljudklass R´w: 44 dB

Brandklass: EI 60 
 
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 66 mm stålregel, cc 600 mm
 • 70 mm PAROC eXtra
 • 2 x12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar

Ljudklass R´w: 44 dB

Brandklass: EI 60 
 
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 95–160 mm stålregel, cc 450–600 mm
 • 30 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar

Ljudklass R´w: 44 dB

Brandklass: EI 90 
 
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 95–100 mm stålregel cc 450–600 mm.
 • 95–100 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 

 

 

 

 Paroc Stenull för isolering av innerväggar

Ljudklass R´w: 56 dB

Brandklass: EI 90 

 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
 • 95 mm stålregel, cc 600 mm. (saxad 300 mm)  
 • 120 mm PAROC eXtra 120 mm golv- och takskenor
 • 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)

 

 

 

Bärande innervägg

Väggarna i konstruktionsförteckningen redovisas med minsta tillåtna regeldimensioner och med minsta isolertjocklek med hänsyn till brand.

Att tänka på:

 • Isolering ska vara PAROC eXtra
 • Maximal vägghöjd 3000 mm
 • Isoleringen ska monteras med minimum 5 mm övermått
 • Med beklädnadsskivor avses träbaserade skivor med minsta densitet 450 kg/m3

Kontrollera alltid dimensionerande bärförmåga vid brand med vårt Typgodkännande 1008/94. 

 

 

Brandklass: REI 15

 • 9 mm beklädnadsskiva
 • 45 x 70 mm träregel, cc 600 mm
 • 9 mm beklädnadsskiva
 

 

 

 Isolering av bärande innerväggar med PAROC Stenull

Brandklass: REI 30 

 • 12 mm beklädnadsskiva
 • 45 x 95 mm träregel, cc 600 mm
 • 95 mm PAROC eXtra
 • 12 mm beklädnadsskiva
 

 

 

 

 Isolering av bärande innerväggar med PAROC Stenull

Brandklass: REI 60 

 • 2 x 13 mm gipsskiva
 • 45 x 120 mm träregel, cc 600 mm
 • 120 mm PAROC eXtra
 • 2 x 13 mm gipsskiva
 

 

 

 

 Isolering av bärande innerväggar med PAROC Stenull

Brandklass: R 30 (tvåsidig brandpåverkan) 

 • 15 mm gipsskiva, Typ F
 • 45 x 70 mm träregel, cc 600 mm
  (kortlingar 45 x 70 mm på halva regelhöjden)
 • 70 mm PAROC eXtra
 • 15 mm gipsskiva, Typ F