Isolering för källartak

I utrymmen som inte är uppvärmda, men angränsar till uppvärmda utrymmen, som t ex källargarage kan det finnas behov att isolera mot bjälklaget för olika funktioner som ljud, brand och energi. Vårt sortiment tillåter val mellan olika tjocklekar och storlekar. Brandmotståndet för bjälklag/källartak är lika viktigt som energieffektivitet i många fall och ibland till och med viktigare. 

Isolering av källartakVår lösning med CGL 20 cy, Putslamell för betongbjälklag är godkänd för brandlösningar. Många av våra lösningar används även för att absorbera ljud och inte bara för att öka värmemotståndet eller brandmotståndet.