Isolering för Låglutande tak

PAROC ROB 60tImage

PAROC ROB 60t (Renoveringsboard)

Takboarden PAROC ROB 60t är av obrännbar stenullsisolering och används som översta lagret på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för de flesta typer av taktäckning. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Boarden har ett ytskikt som minimerar friktion mot andra ytor, vilket gör hanteringen smidigare när boarden lyfts av pall och vid utläggning.

PAROC ROB 80Image

PAROC ROB 80 (Takboard)

Takboarden PAROC ROB 80 är av obrännbar stenullsisolering och används som översta lagret på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för de flesta typer av taktäckning. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering.


PAROC RTL L4Image

PAROC RTL L4 (Light Takfallslamell 1:40)

PAROC RTL Light 4 Takfallslamell är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak med normal belastning för att skapa en taklutning på 1:40 (1.43 grader), så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Takfallslamellen är utvecklad för att ge ett robust, hårt och obrännbart underlag för ett styvt översta isoleringsskikt.

PAROC RTL L6Image

PAROC RTL L6 (Light Takfallslamell 1:60)

PAROC RTL Light 6 Takfallslamell är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak med normal belastning för att skapa en taklutning på 1:60 (0.95 grader), så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Takfallslamellen är utvecklad för att ge ett robust, hårt och obrännbart underlag för ett styvt översta isoleringsskikt.

PAROC RTL P4Image

PAROC RTL P4 (Plus Takfallslamell 1:40)

PAROC RTL Plus 4 Takfallslamell är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak med högre belastning för att skapa en taklutning på 1:40 (1.43 grader), så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Takfallslamellen är utvecklad för att ge ett robust, hårt och obrännbart underlag för ett styvt översta isoleringsskikt.

PAROC RTL P6Image

PAROC RTL P6 (Plus Takfallslamell 1:60)

PAROC RTL Plus 6 Takfallslamell är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak med högre belastning för att skapa en taklutning på 1:60 (0.95 grader), så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Takfallslamellen är utvecklad för att ge ett robust, hårt och obrännbart underlag för ett styvt översta isoleringsskikt.

PAROC ROBSTER 50Image

PAROC ROBSTER 50 (Stålunderlagsboard)

PAROC Robster 50 är anpassad särskilt för att fungera som undre lastbärande skikt på underlag av bärande profilerad stålplåt och vid tunna utvändiga kondensisoleringar. Mycket hög tramphållfasthet gör boarden gångbar på bärande plåtar med stora profilspann. Formatet gör utläggning av det undre lagret snabbare än vid läggning av konventionella underlagsskivor. Boarden har ett ytskikt som minimerar friktion mot andra ytor, vilket gör hanteringen smidigare när boarden lyfts av pall och vid utläggning på stålunderlaget.

PAROC ROBSTER 60Image

PAROC ROBSTER 60 (Stålunderlagsboard/Takboard)

PAROC ROBSTER 60 är anpassad särskilt för att fungera som undre lastbärande skikt på underlag av bärande profilerad stålplåt. ROBSTER 60 kan även användas som överskiva vid utvändig takisolering samt och vid tunna utvändiga kondensisoleringar. Mycket hög tramphållfasthet gör boarden gångbar på bärande plåtar med stora profilspann. Formatet gör utläggning av det undre lagret snabbare än vid läggning av konventionella underlagsskivor. Boarden har ett ytskikt som minimerar friktion mot andra ytor, vilket gör hanteringen smidigare när boarden lyfts av pall och vid utläggning på stålunderlaget.

PAROC ROL 30Image

PAROC ROL 30 (Taklamell)

PAROC ROL 30 Taklamell är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Taklamellen är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering.  


PAROC ROL 60Image

PAROC ROL 60 (Taklamell Plus)

PAROC ROL 60 Taklamell Plus är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Taklamellen är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering.

PAROC ROS 30Image

PAROC ROS 30 (Underskiva / Underlagsplate)

Takskivan PAROC ROS 30 är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Lämplig takskiva väljs utifrån produktens mekaniska egenskaper och värmekonduktivitet.

PAROC ROS 30gImage

PAROC ROS 30g (Underskiva Air)

Takskivan PAROC ROS 30g är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya ventilerade låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Lämplig takskiva väljs utifrån produktens mekaniska egenskaper och värmekonduktivitet. Ventilationsspåren på skivans yta monteras uppåt i samband med monteringen. Dessa spår möjliggör kontinuerlig torkning av hela takkonstruktionen.

PAROC ROS 60Image

PAROC ROS 60

Takskivan PAROC ROS 60 är en hård, brandsäker skiva av stenull med mycket goda egenskaper för lastupptagning och används som bärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak av betong eller trapetsprofilerad stålplåt. Den är lämplig för isolering i ett skikt där den erforderliga isolertjockleken är mindre än 150 mm.

PAROC ROU 60 4Image

PAROC ROU 60 4 (Takfallsskiva 1:60)

Vid låglutande tak är det lämpligt att bygga upp en tillfredsställande lutning så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Ett takfall kan byggas upp med kilformade hårda skivor av stenull och kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att isolertjockleken inte får överskrida vad som är möjligt att fästas in mekaniskt. PAROC ROU 60 4, Takfall 1:60 används för fall med 1 graders taklutning och består av sex kilformade skivor samt en plan PAROC ROS 30 skiva för större fallängder. Fallen kan läggas ovan PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30, och kombineras med PAROC ROB 80 alternativt PAROC ROBSTER 60. Fallen är formaterade så att lutningen går utmed skivans kortsida.

PAROC ROU 60 5Image

PAROC ROU 60 5 (Takfallsskiva 1:40)

Vid låglutande tak är det lämpligt att bygga upp en tillfredsställande lutning så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Ett takfall kan byggas upp med kilformade hårda skivor av stenull och kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att isolertjockleken inte får överskrida vad som är möjligt att fästas in mekaniskt. PAROC ROU 60 5, Takfall 1:40 används för fall med 1,5 graders taklutning och består av fyra kilformade skivor samt en plan PAROC ROS 30 skiva för större fallängder. Fallen kan läggas ovan PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30, och kombineras med PAROC ROB 80 alternativt PAROC ROBSTER 60. Fallen är formaterade så att lutningen går utmed skivans kortsida.

PAROC ROV 60 1Image

PAROC ROV 60 1 (Takkil / Motfall)

Den kilformiga takskivan PAROC ROV 60 1 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett sluttande understa lager på befintliga och nya låglutande tak. Den kilformiga takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till ett styvt översta isoleringsskikt. PAROC ROV 60 1 används för att skapa en lutning från takets kant in mot mitten. Lutningsvinkeln för PAROC ROV 60 1 varierar mellan olika tjocklekar. Följ monteringsanvisningarna för att välja rätt skiva.

PAROC ROV 60 2Image

PAROC ROV 60 2 (Ränndalskil / Takkil)

Den kilformiga takskivan PAROC ROV 60 2 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett sluttande understa lager på befintliga och nya låglutande tak. Den kilformiga takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till ett styvt översta isoleringsskikt. PAROC ROV 60 2 används för att skapa en lutning i två olika riktningar. Lutningsvinkeln för PAROC ROU 60 2 är 1:15/1:60. Följ monteringsanvisningarna för att välja rätt skiva.

PAROC ROX 2Image

PAROC ROX 2 (Stav / Brand / Brandsektioneringsstav)

Den formade taklamellen PAROC ROX 2 är av obrännbar stenullsisolering och används som fyllning i korrugerad plåt till nya flacka tak. Den formade takisoleringslamellen är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till en diffusionsspärr och ett isoleringsskikt.