Brandisolering för Byggapplikationer

Isolering kan öka brandbelastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial, och brandisolering i synnerhet, har därför stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar eller eldfast isolering i klass A1 eller A2-s1, d0. 

PAROC Stenull är obrännbar och klassificerad i Euroclass A1 – den högsta europeiska brandklassen för byggmaterial.
PAROC FireSAFE RF30Image

PAROC FireSAFE RF30 (Brandskyddsskiva Puts)

PAROC FireSAFE RF30 Brandskyddskiva Puts används som brandskyddsskikt och putsbärare i tunnputssystem. Skivorna monteras med genomsticksmontage och sammanpressade fogar med skruv och metallbricka i underliggande konstruktion, 8 infästningar per skiva.

PAROC FireSAFE RO30Image

PAROC FireSAFE RO30 (Brandskyddsskiva Tak)

PAROC FireSAFE RO30 Brandkyddsboard Tak används som brandskyddsskikt i låglutande tak. Skivan som har bra mekaniska egenskaper lämpar sig väl för skydd av brännbar isolering, både från insida och från utsida. Skivorna monteras mekaniskt med förskjutna skarvar och sammanpressade skarvar. Skivan är försedd med glasfiberflor på en sida. 

PAROC FireSAFE VF10Image

PAROC FireSAFE VF10 (Brandskyddsboard Vägg)

PAROC FireSAFE VF 10 Brandskyddsboard vägg är en brandskyddande isolering med ett tunnt glasfiberflor på en sida. Isoleringen har brandklassning K210. Skivan är lämplig för att ge 10 min skydd för brännbara isoleringsmaterial i ventilerade fasader. Skivorna monteras ovanpå materialet som ska skyddas och fästs på den bärande konstruktionen med skruvar och brickor (8 st/skiva) enligt monteringsanvisningen.

Det naturfärgade glasfiberfloret förhindrar yterosion, underlättar hanteringen av de tunna och stora skivorna samt förbättrar estetiken under byggskedet.

PAROC FireSAFE VF30Image

PAROC FireSAFE VF30 (Brandskyddsskiva Vägg)

PAROC FireSAFE VF30 Brandskyddsskiva Vägg används som brandskyddsskikt av brännbar isolering i ventilerade fasader. Skivorna monteras med genomsticksmontage och sammanpressade fogar med skruv och metallbricka i underliggande konstruktion, 8 infästningar per skiva. Skivan är försedd med glasfiberflor på en sida. 

PAROC FPL 80Image

PAROC FPL 80 (Brandskyddslamell)

PAROC FPL 80 Brandskyddslamell används som brandskyddsskikt av brännbar isolering runt dörr- och fönsteröppningar samt som brandbarriär i väggar och låglutande tak. I dessa applikationer ger 200 mm isolertjocklek 60 minuters skydd och 400 mm ger 120 minuters skydd av den brännbara isoleringen, både för brand från insidan och från utsidan. 

PAROC FPS 10Image

PAROC FPS 10 (Brandskiva 100)

Brandskyddsskivan PAROC FPS 10 är av obrännbar stenullsisolering och används som brandskydd i stålkonstruktioner, skorstenar, dörrar, värmepannor och ugnar. Stenullsisolering har varierande brandskyddsegenskaper som till stor del beror på materialets densitet och isoleringens tjocklek. Generellt sett står materialet emot brand längre ju högre densiteten är. PAROC FPS 10 har en densitet på ungefär 100 kg/m3. Rätt produkt för tillämpningen väljs baserat på systemleverantörens godkännande. Produkten är enkel att hantera och montera i olika brandskyddstillämpningar.

PAROC FPS 14Image

PAROC FPS 14 (Brandskiva 140)

Brandskyddsskivan PAROC FPS 14 är av obrännbar stenullsisolering och används som brandskydd i stålkonstruktioner, skorstenar, dörrar, värmepannor och ugnar. Stenullsisolering har varierande brandskyddsegenskaper som till stor del beror på materialets densitet och isoleringens tjocklek. Generellt sett står materialet emot brand längre ju högre densiteten är. PAROC FPS 14 har en densitet på ungefär 140 kg/m3. Rätt produkt för tillämpningen väljs baserat på systemleverantörens godkännande. Produkten är enkel att hantera och montera i olika brandskyddstillämpningar.

PAROC FPS 17Image

PAROC FPS 17 (Brandskiva 170)

Brandskyddsskivan PAROC FPS 17 är av obrännbar stenullsisolering och används som brandskydd i stålkonstruktioner, skorstenar, dörrar, värmepannor och ugnar. Stenullsisolering har varierande brandskyddsegenskaper som till stor del beror på materialets densitet och isoleringens tjocklek. Generellt sett står materialet emot brand längre ju högre densiteten är. PAROC FPS 17 har en densitet på ungefär 170 kg/m3. Rätt produkt för tillämpningen väljs baserat på systemleverantörens godkännande. PAROC FPS 17 har ETA-godkännande för brandskydd av stålkonstruktioner. Produkten är enkel att hantera och montera i olika brandskyddstillämpningar.

PAROC FPY 1Image

PAROC FPY 1 (Brandtät)

Brandskyddsremsan PAROC FPY 1 är av obrännbar stenullsisolering och används som brandskyddstätning runt dörrar, fönster och andra strukturer. Den mjuka och elastiska remsan är enkel att hantera och montera i olika brandskyddstillämpningar. Den gröna färgen är en märkning för att visa att föreskriven produkt används.

PAROC FPY 3Image

PAROC FPY 3 (Brandremsa Tät)

PAROC FPY 3 Brandremsa tät är producerad av brandsäker stenull, klädd med UV-stabil polyetenfolie. Produkten används som isolering mellan byggnadselement och bidrar till ökad lufttätning. Polyetenfolien som omsluter remsan underlättar installation genom att folien kan häftas mot underlaget. Detta möjliggör ett bra montage då remsan kan monteras utan att komprimeras eller penetreras av häftklammer eller annat fästdon.