Brandisolering för Byggapplikationer

Isolering kan öka brandbelastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial, och brandisolering i synnerhet, har därför stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar eller eldfast isolering i klass A1 eller A2-s1, d0. 

PAROC Stenull är obrännbar och klassificerad i Euroclass A1 – den högsta europeiska brandklassen för byggmaterial.
PAROC FireSAFE RF30Image

PAROC FireSAFE RF30 (Brandskyddsskiva Puts)

PAROC FireSAFE RF30 Brandskyddskiva Puts används som brandskyddsskikt och putsbärare i tunnputssystem. Skivorna monteras med genomsticksmontage och sammanpressade fogar med skruv och metallbricka i underliggande konstruktion, 8 infästningar per skiva.

PAROC FireSAFE RO30Image

PAROC FireSAFE RO30 (Brandskyddsskiva Tak)

PAROC FireSAFE RO30 Brandkyddsboard Tak används som brandskyddsskikt i låglutande tak. Skivan som har bra mekaniska egenskaper lämpar sig väl för skydd av brännbar isolering, både från insida och från utsida. Skivorna monteras mekaniskt med förskjutna skarvar och sammanpressade skarvar. Skivan är försedd med glasfiberflor på en sida. 

PAROC FireSAFE VF10Image

PAROC FireSAFE VF10 (Brandskyddsboard Vägg)

PAROC FireSAFE VF 10 Brandskyddsboard vägg är en brandskyddande isolering med ett tunnt glasfiberflor på en sida. Isoleringen har brandklassning K210. Skivan är lämplig för att ge 10 min skydd för brännbara isoleringsmaterial i ventilerade fasader. Skivorna monteras ovanpå materialet som ska skyddas och fästs på den bärande konstruktionen med skruvar och brickor (8 st/skiva) enligt monteringsanvisningen.

Det naturfärgade glasfiberfloret förhindrar yterosion, underlättar hanteringen av de tunna och stora skivorna samt förbättrar estetiken under byggskedet.

PAROC FireSAFE VF30Image

PAROC FireSAFE VF30 (Brandskyddsskiva Vägg)

PAROC FireSAFE VF30 Brandskyddsskiva Vägg används som brandskyddsskikt av brännbar isolering i ventilerade fasader. Skivorna monteras med genomsticksmontage och sammanpressade fogar med skruv och metallbricka i underliggande konstruktion, 8 infästningar per skiva. Skivan är försedd med glasfiberflor på en sida. 

PAROC FPL 80Image

PAROC FPL 80 (Brandskyddslamell)

PAROC FPL 80 Brandskyddslamell används som brandskyddsskikt av brännbar isolering runt dörr- och fönsteröppningar samt som brandbarriär i väggar och låglutande tak. I dessa applikationer ger 200 mm isolertjocklek 60 minuters skydd och 400 mm ger 120 minuters skydd av den brännbara isoleringen, både för brand från insidan och från utsidan. 

PAROC FPS 14Image

PAROC FPS 14 (Brandskiva 140)

PAROC FPS 14 är en brandskyddsskiva med en nominell densitet på ~140 kg/m3. Produkten kan användas för brandskyddsapplikationer, där tillräcklig produktdensitet fungerar som urvalskriterium för brandskyddsisoleringen.

Brandskyddsskivan fästs på ytan som ska skyddas med obrännbara fästen enligt konstruktörens anvisningar.

Produkten är lätt att skära i olika former med en ullkniv.


PAROC FPS 17Image

PAROC FPS 17 (Brandskiva 170)

PAROC FPS 17 är en multifunktionell brandskyddsskiva (nom. densitet 170kg/m3) för passivt brandskydd av t.ex. bärande stål-, trä- och betongkonstruktioner. Produkten installeras på ytan av materialet som ska skyddas antingen med skruvar eller svetsstift enligt de separata installationsanvisningarna.

Brandskyddet av flera olika konstruktioner kan lösas med en lättarbetad produkt.

Mekaniskt fäst brandskydd är lätt att öppna vid behov för att kontrollera konstruktionernas skick.

I betongkonstruktioner kan skyddsbetong ersättas med brandskydd, vilket gör att betongmängden kan minskas. I det här fallet reduceras konstruktionens totala vikt och koldioxidavtrycket.

Brandskyddssystemet för stålkonstruktioner är ETA-godkänt.