Isolering för Ventilerade fasader

Att isolera fasaden är som att ge byggnaden sköna varma kläder. Genom att göra ett medvetet materialval kan du få en hållbar, brandsäker och fuktsäker isoleringslösning som står sig under byggnadens hela livslängd. Vi har många olika typer av fasadskivor, alla tillverkade av PAROC Stenull. 
PAROC WAB 10ttImage

PAROC WAB 10tt (Väggboard)

PAROC WAB 10tt Väggboard är en tunn och styv vindskyddsisolering (lambda 0,036 W/mK) som är täckt på båda sidor med ett tunn glasfiberflor. Den används heltäckande utvändigt vindskydd i ventilerade ytterväggar för industribyggnader. De stora skivorna är idealiska för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra.  

Den stora skivan är förstyvad på båda sidor med naturfärgat glasfiberflor som gör skivan går lätt att hantera och snabb att installera.

Skivornas skarvar tätas med hjälp av den H-formade PAROC Skarvprofil (XFM 002).

PAROC WAS 25ttImage

PAROC WAS 25tt (Klimatboard)

Klimatboard™ PAROC WAS 25tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Skivan kan användas som yttre skikt i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem är det enkelt att skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeisoleringsegenskaper. Skivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor på två sidor. Kallas även Västkustboard. 

PAROC WAS 35Image

PAROC WAS 35 (Klimatskiva ZERO™)

Klimatskiva ZERO™ PAROC WAS 35 är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Beroende på önskad isolertjocklek kan skivan monteras i ett eller två skikt med förskjutna skarvar. Den stora isolertjockleken gör montagearbetet både snabbt och enkelt. En heltäckande isolering på utsidan av en inre bärande stomme skapar goda förutsättningar för en fuktsäker konstruktion.

PAROC WAS 35tImage

PAROC WAS 35t (Klimatskiva 600)

Klimatskiva™ 600 PAROC WAS 35t är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Väggskivan kan användas i enskiktssystem där isoleringen och ytskiktet mot ventilationsspalten utgörs av en och samma produkt. Väggskivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor på en sida.

PAROC WAS 35ttImage

PAROC WAS 35tt (Klimatskiva)

Klimatskiva™ PAROC WAS 35tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Skivan, som även är känd under namnet Västkustskivan, kan användas i enskiktssystem eller i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem är det enkelt att skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeisoleringsegenskaper. Skivans båda sidor är täckt av naturfärgad glasfiberflor, vilket underlättar hanteringen av produkten.


PAROC WAS 50Image

PAROC WAS 50 (Skalmurskiva)

PAROC WAS 50 Skalmursskiva är en isoleringsskiva  (lambda 0,034 W/mK) för fasader med liten ventilering (t.ex. tegelfasader) i byggnader i alla brandklasser. Tunna skivor kan används som vindskydd för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra, och tjocka skivor i enskiktslösningar.

I en tvåskiktslösningar kan generalskarvar undvikas och därmed minska risken för luftspalter som passerar genom isoleringsskiktet.

I en enskiktslösning hanteras både vindskydd och värmeisolering med bara en installation.