Isolering för Ventilerade fasader

Att isolera fasaden är som att ge byggnaden sköna och varma kläder. Genom att göra ett medvetet materialval kan du få en isoleringslösning som är motståndskraftig mot både brand och fukt, och som står sig under byggnadens hela livslängd. Vi har många olika typer av fasadskivor, alla tillverkade av PAROC Stenull. 
PAROC TentoImage

PAROC Tento (Klimatskiva ZERO)

Kommer att lanseras under 2024

PAROC Tento Klimatskiva ZERO är en energieffektiv väggisoleringsskiva (lambda 0,033 W/mK) med utmärkt luftflödesmotstånd genom hela produktens tjocklek. Skivan är perfekt lämpad för ventilerade fasader och tak i alla brandklasser av byggnader. Tunna skivor används som vindskydd för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra,  och tjocka skivor i enskiktslösningar.

PAROC Tentos speciella fiberstruktur minimerar luftrörelser i isoleringsskiktet, vilket säkerställer jämn isolering även under hårda vinterförhållanden.

I en tvåskiktslösning bidrar ett enhetligt lager av vindskyddsisolering installerat på utsidan av konstruktionen till ökad fuktsäkerhet samtidigt som den håller konstruktionern varm. Vid installation i ett lager hanteras både vindskydd och värmeisolering med endast en installation.

Isoleringens goda tryckhållfasthet minskar risken att den skadas under installationen.


PAROC Tento tImage

PAROC Tento t (Klimatskiva 600)

PAROC Tento t Klimatskiva är en väggisolering med ett tunt glasfiberflor på en sida. Den har högt luftflödesmotstånd och isoleringsprestanda (lambda 0,033 W/mK). Skivan är perfekt lämpad för ventilerade fasader och tak i alla brandklasser av byggnader. Tunna skivor används som vindskydd för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra, och tjocka skivor i enskiktslösningar.


Det naturfärgade glasfiberfloret förhindrar yterosion, underlättar hanteringen av de tunna och stora skivorna samt förbättrar estetiken under byggskedet.

Isoleringsskivan har en speciell fiberstruktur som förhindrar luftrörelser och säkerställer jämn isolering i kallt väder.

I träkonstruktioner förbättrar PAROC Tento t fuktsäkerheten genom att hålla regelkonstruktionen varm. I en enskiktsinstallation hanteras både vindskydd och värmeisolering med endast en installation.

Isoleringens goda tryckhållfasthet minskar risken att den skadas under installationen.


PAROC Tento ttImage

PAROC Tento tt (Klimatskiva)

PAROC Tento tt Klimatskiva är en väggisolering med tunnt glasfiberflor på båda sidor. Den har högt luftflödesmotstånd och isoleringsprestanda (lambda 0,033 W/mK). Skivan lämpar sig utmärkt för ventilerade fasader och tak i alla brandklasser av byggnader. De tunna skivorna används som vindskydd för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra, och tjocka skivor i enskiktslösningar.


Ett naturfärgat glasfiberflor på båda sidor av isoleringen förhindrar yterosion, underlättar hanteringen av de tunna och stora skivorna samt förbättrar estetiken under byggskedet.

Isoleringsskivan har en speciell fiberstruktur som förhindrar luftrörelser och säkerställer jämn isolering i kallt väder.

I träkonstruktioner bidrar PAROC Tento tt till ökad fuktsäkerhet genom att hålla regelkonstruktionen varm.

Isoleringens goda tryckhållfasthet minskar risken att den skadas under installationen..


PAROC WAB 10ttImage

PAROC WAB 10tt (Väggboard)

PAROC WAB 10tt Väggboard är en tunn och styv vindskyddsisolering (lambda 0,036 W/mK) som är täckt på båda sidor med ett tunn glasfiberflor. Den används heltäckande utvändigt vindskydd i ventilerade ytterväggar för industribyggnader. De stora skivorna är idealiska för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra.  

Den stora skivan är förstyvad på båda sidor med naturfärgat glasfiberflor som gör skivan går lätt att hantera och snabb att installera.

Skivornas skarvar tätas med hjälp av den H-formade PAROC Skarvprofil (XFM 002).

PAROC WAS 25ttImage

PAROC WAS 25tt (Klimatboard)

Klimatboard™ PAROC WAS 25tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Skivan kan användas som yttre skikt i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem är det enkelt att skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeisoleringsegenskaper. Skivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor på två sidor. Kallas även Västkustboard. 

PAROC WAS 35Image

PAROC WAS 35 (Klimatskiva ZERO)

Klimatskiva ZERO™ PAROC WAS 35 är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Beroende på önskad isolertjocklek kan skivan monteras i ett eller två skikt med förskjutna skarvar. Den stora isolertjockleken gör montagearbetet både snabbt och enkelt. En heltäckande isolering på utsidan av en inre bärande stomme skapar goda förutsättningar för en fuktsäker konstruktion.

PAROC WAS 35tImage

PAROC WAS 35t (Klimatskiva 600)

Klimatskiva™ 600 PAROC WAS 35t är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Väggskivan kan användas i enskiktssystem där isoleringen och ytskiktet mot ventilationsspalten utgörs av en och samma produkt. Väggskivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor på en sida.

PAROC WAS 35ttImage

PAROC WAS 35tt (Klimatskiva)

Klimatskiva™ PAROC WAS 35tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Skivan, som även är känd under namnet Västkustskivan, kan användas i enskiktssystem eller i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem är det enkelt att skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeisoleringsegenskaper. Skivans båda sidor är täckt av naturfärgad glasfiberflor, vilket underlättar hanteringen av produkten.


PAROC WAS 50Image

PAROC WAS 50 (Skalmurskiva)

PAROC WAS 50 Skalmursskiva är en isoleringsskiva  (lambda 0,034 W/mK) för fasader med liten ventilering (t.ex. tegelfasader) i byggnader i alla brandklasser. Tunna skivor kan används som vindskydd för installationer i dubbla lager tillsammans med isolering i lägre densitet så som PAROC eXtra, och tjocka skivor i enskiktslösningar.

I en tvåskiktslösningar kan generalskarvar undvikas och därmed minska risken för luftspalter som passerar genom isoleringsskiktet.

I en enskiktslösning hanteras både vindskydd och värmeisolering med bara en installation.