Universell Byggisolering

PAROC eXtraImage

PAROC eXtra (Flexibel isoleringsskiva)

PAROC eXtra är en mångsidig isolering med låg densitet (lambda 0,036 W/mK) och formatanpassad för trä- och stålreglar i mellanväggar, ytterväggar, i snedtak samt vindsbjälklag. I ventilerade konstruktioner installeras produkten som en tvåskiktslösning tillsammans med en vindskyddsisolering. 

Isoleringen är enkel att skära med kniv eller såg och lätt att installera i olika regelkonstruktioner och håller sig stadigt på plats utan stöd. Produktens övermått på 5-10mm hjälper till att få en bra utfyllnad utan springor och spalter vid montering av isoleringen mellan reglar. 

Formaten är anpassade för träreglar (cc450/cc600/cc1200) och stålreglar (cc450, cc600) detta minimerar skärarbetet och spill. 

PAROC eXtra stenullsisolering bidrar till förbättrad brandbeständighet och ljudisolerande egenskaper i konstruktioner (EC 5-beräkningar och ETA 07/0071, lätta mellanväggar).

PAROC eXtra plus tImage

PAROC eXtra plus t (SubFloorskiva)

PAROC eXtra plus t är en stadig isoleringsskiva (lambda 0,034 W/mK) uppstyvad med ett tunnt skikt av glasfiberflor på en sida. Produkten används t.ex. för upphöjda golv (t.ex. SubFloor-system). Isoleringsskivan monteras med den förstärkt sida nedåt. 

Isoleringsskivan är snabb att skära med kniv eller såg och enkel att installera i regelkonstruktionen. 

Golvtillverkarens instruktioner ska följas vid montering.

PAROC eXtra proImage

PAROC eXtra pro (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä)

PAROC eXtra pro är en energieffektiv och lite styvare isolering (lambda 0,033 W/mK) och formatanpassad för trä- och stålreglar i mellanväggar, ytterväggar, i snedtak samt vindsbjälklag. Energieffektiv isolering som minimerar isoleringstjockleken i tvåskiktslösningar tillsammans med vindskyddsisolering.

Isoleringen är enkel att skära med kniv eller såg och lätt att installera i olika regelkonstruktioner och håller sig stadigt på plats utan stöd. Produktens övermått på 5 mm hjälper till att få en bra utfyllnad utan springor och spalter vid montering av isoleringen mellan reglar.  Formatet är anpassade för träreglar (cc600/cc1200) och detta minimerar skärarbetet och spill.

Den täta fiberstrukturen förhindrar effektivt luftrörelse inuti isolerskiktet på grund av temperaturskillnader, vilket gör att produktens isoleringsförmåga bibehålls även under utmanande vinterförhållanden. 

PAROC eXtra pro stenullsisolering bidrar till att förbättra brand- och ljudisoleringsegenskaperna hos träkonstruktioner (EC 5-beräkningar).

PAROC Natura LanaImage

PAROC Natura Lana (Vägg-/Bjälklagsskiva trä, Stålregelskiva c600)

PAROC Natura Lana är en CO2-kompenserad multifunktionsisolering med låg densitet (lambda 0,036 W/mK) för byggnader med låga koldioxidutsläpp. Den kan användas i konstruktioner av trä- och stålreglar i mellanväggar, ytterväggar, i snedtak samt vindsbjälklag. I ventilerade konstruktioner installeras produkten som en tvåskiktslösning tillsammans med vindskyddsisolering. 

 Isoleringen är enkel att skära med kniv eller såg och lätt att installera i olika regelkonstruktioner och håller sig stadigt på plats utan stöd. Produktens övermått på 5-10mm hjälper till att få en bra utfyllnad utan springor och spalter vid montering av isoleringen mellan reglar. 

Formaten är anpassade för träreglar och stålreglar (cc600/cc1200) detta minimerar skärarbetet och spill.

Växthusgasutsläppen (GHG) från produktionen av PAROC Natura Lana är mycket låga (GWP A1-A3* = 0,34 kg CO2eq/m2, R=1). Alla växthusgasutsläpp kompenseras för hela produktens livslängd med globalt verifierade projekt (Gold Standard). SCS-certifiering garanterar koldioxidneutraliteten hos PAROC Natura Lana.

PAROC SonusImage

PAROC Sonus (Mellanväggsskiva)

PAROC Sonus är en mycket mjuk (densitet ca 20 kg/m3) och en effektivt ljudabsorberande isoleringsskiva för ljudisolering mellanväggar med trä- eller stålreglar.  

PAROC Sonus är ett kostnadseffektivt val om du behöver bättre ljudisolering för din konstruktion. 

Skivan är lätt att skära med kniv eller såg och enkel att installera.

PAROC TURFImage

PAROC TURF (Torvtaksskiva)

PAROC TURF™ Torvtaksskiva är en styv isoleringsskiva som används som värmeisolering av ett traditionellt Norskt grönt tak i enlighet med nationella riktlinjer och Parocs typgodkännande (Sintef Nr. 20643). TURF används som ett isoleringsskikt ovanpå ett takmembran och täcks sedan med torv.