Isolering för Putsade fasader

PAROC Fatio Plus (Tjockputskiva)

Tjockputsskiva PAROC Fatio Plus är en skiva av obrännbar stenullsisolering och används som isolering i putsade fasader med tjockputs i befintliga och nya byggnader. Isolerskivan har mycket goda egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den absorberar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med PAROC Fatio Plus kan man skapa ett slätt putsbärande skikt för tjockputs, samtidigt som ljudisoleringen förbättras och risken för brandspridning minimeras. Skivorna monteras mot den bärande väggen och fästs mekanisk med putsfästen enligt systemleverantörens anvisningar.

PAROC Linio 10Image

PAROC Linio 10 (Putsskiva)

Putsskivan PAROC Linio 10 är en skiva av obrännbar stenullsisolering och används som isolering i putsade fasader med tunnputs i befintliga och nya byggnader. Isolerskivan har mycket goda egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den absorberar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med PAROC Linio 10 kan man skapa ett slätt putsbärande skikt för tunnputs, samtidigt som ljudisoleringen förbättras och risken för brandspridning minimeras. Skivorna monteras mot den bärande väggen och fästs mekanisk med putsfästen enligt systemleverantörens anvisningar.

PAROC Linio 80Image

PAROC Linio 80 (Putslamell Fasad)

Putslamell Fasad PAROC Linio 80 är en lamell av obrännbar stenullsisolering som används som isolering i putsade fasader med tunnputs i befintliga och nya byggnader. Lamellen har goda egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den absorberar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med Linio 80 kan du enkelt skapa ett slätt putsbärande skikt för tunnputs, samtidigt som ljudisoleringen förbättras och risken för brandspridning minimeras. Lamellerna monteras med limbruk enligt systemleverantörens anvisningar. Separat mekanisk infästning behövs normalt inte (kontrollera systemägarens instruktioner).