Isolering för Putsade fasader

PAROC Fatio PlusImage

PAROC Fatio Plus (Tjockputskiva)

PAROC Fatio Plus är en isoleringsskiva för fasader med tjockputs – den kan användas för att isolera väggar av tegel, lättbetong, betong och trä.

Den icke brännbara isoleringsskivan med ett mycket låg lambdavärde är diffusionsöppen och låter vattenånga passera igenom. Skivornas dimensioner förblir oförändrade under varierande temperatur och luftfuktighet.

PAROC Fatio Plus är perfekt för energieffektiva byggnader som har fasadsystem med tjockputs.

Projektering och montering av fasader med tjockputs utförs enligt systemleverntörens krav och anvisningar.


PAROC Linio 10Image

PAROC Linio 10 (Putsskiva)

PAROC Linio 10 är en isoleringsskiva för fasader med tunnputs, sk. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) – den kan användas för att isolera väggar av tegel, lättbetong och betong.

Den icke brännbara isoleringsskivan har tillräcklig tryck- och draghållfasthet för att hanyera vindbelastningar för putsade fasader.
Isoleringen är diffusionsöppen och låter vattenånga passera igenom. Skivornas dimensioner förblir oförändarde under varierande temperatur och luftfuktighet.

Projektering och montering av fasader med tunnputs (ETICS) utförs enligt systemleverntörens krav och anvisningar.  


PAROC Linio 80Image

PAROC Linio 80 (Putslamell Fasad)

PAROC Linio 80 är en lamell av stenullsisolering avsedd för fasader med tunnputs, sk. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) – den kan användas för att isolera väggar från tegel, lättbetong och betong för nya byggnader.

Den icke brännbara lamellenn av stenull har extremt hög draghållfasthet som står emot vindbelastningar för putsade fasader även utan mekanisk infästning. Korrekt installerade lameller skapar en jämnare yta för grundputsen.

Stenullslamellerna är diffusionsöppna och låter vattenånga passera igenom. Lamellernas dimensioner förblir öförändrade under varierande  temperatur och luftfuktighet.

Projektering och montering av fasader med tunnputs (ETICS) utförs enligt systemleverntörens krav och anvisningar.