Lösullsisolering för Byggapplikationer

PAROC BLT 1Image

PAROC BLT 1 (Lösull)

Lösull PAROC BLT 1 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetssystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

PAROC BLT 10Image

PAROC BLT 10 (Lösull)

Lösull PAROC BLT 10 är obrännbar stenullsisolering som är idealisk som värmeisolering av hålrum från väggens utsida i samband med renovering. Lösullsisolering av stenull är torr, sjunker inte ihop och krymper inte. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetsystem.

PAROC BLT 3Image

PAROC BLT 3 (Lösull)

Lösull PAROC BLT 3 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetssystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

PAROC SHT 1Image

PAROC SHT 1 (Vindsull)

Lösullsisoleringen PAROC SHT 1 är av obrännbar stenull och används i samband med renovering av vindsbjälklag. Med lösullsisolering kan den som bygger själv åstadkomma ett heltäckande isoleringsskikt utan att anlita en extern entreprenör. Den utrustning som behövs för installationen kan hyras hos en bygghandlare. Lösullsisolering av stenull är torr, sjunker inte ihop och krymper inte.


PAROC XIL 001Image

PAROC XIL 001 (Lösull)

Lösull PAROC XIL 001 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetssystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

PAROC XIL 002Image

PAROC XIL 002 (Lösull)

Lösull PAROC XIL 002 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetsystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.