Lösullsisolering för Byggapplikationer

PAROC BLT 1Image

PAROC BLT 1 (Lösull)

PAROC BLT 1 Lösull är en mjuk granulerad stenullsisolering för vindsbjälklag, snedtak och väggar i alla brandklasser av byggnader. Produkten kan installeras ovanifrån genom blåsning i horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag  (lambda 0,041 - 0,042 W/mK) eller i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag genom blåsning (lambda 0,034 - 0,038 W/mK).

Installationen av lösull är mycket användarvänlig och under vissa förutsättningar kan den även installeras ovanpå gamla isoleringsskikt i gott skick.

Stenullsbaserad lösull installeras alltid torr. Vid installationen av lösullen görs ett sättningpåslag på isolertjockleken för att kompensera för framtiden sättningar, i öppna vindsbjälkag ≤5% och i slutna utrymmen ≤1%. 

Lösull BLT 1 är den lösull som används av Parocs nätverk av lösullsentreprenörer certiferade enligt Behörig Lösull. Det är både enkelt, tryggt och säkert att anlita dessa entreprenörer för att tilläggsisolera din fastighet.  

PAROC BLT 10Image

PAROC BLT 10 (Lösull)

PAROC BLT 10 Lösull är en mjuk granulerad stenullsisolering för värmeisolering av hålrum från väggens utsida i alla brandklasser av byggnader. Produkten installeras som via blåsning i vertikala väggkonstruktioner med en densitet på minst 52 kg/m3, varvid ett lambda på 0,036 W/mK uppnås för isoleringsskiktet.

Paroc har ett nätverk av entreprenörer certifierade enligt Behörig Lösull om gärna hjälper dig med installationen av lösullen.

PAROC BLT 3Image

PAROC BLT 3 (Lösull)

PAROC BLT 3 Lösull är en mjuk granulerad stenullsisolering för vindsbjälklag, snedtak och väggar i alla brandklasser av byggnader. Produkten kan installeras ovanifrån genom blåsning i horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag  (lambda 0,041 W/mK) eller i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag genom blåsning (lambda 0,036 W/mK).

Installationen av lösull är mycket användarvänlig och under vissa förutsättningar kan den även installeras ovanpå gamla isoleringsskikt i gott skick.

Stenullsbaserad lösull installeras alltid torr. Vid installationen av lösullen görs ett sättningpåslag på isolertjockleken för att kompensera för framtiden sättningar, i öppna vindsbjälkag ≤5% och i slutna utrymmen ≤1%. 

Lösull BLT 3 är den lösull som används av Parocs nätverk av lösullsentreprenörer certiferade enligt Behörig Lösull. Det är både enkelt, tryggt och säkert att anlita dessa entreprenörer för att tilläggsisolera din fastighet. 

PAROC SHT 1Image

PAROC SHT 1 (Vindsull)

PAROC SHT 1 Vindsull är tillerkad av mjuk stenullsiolering och anpassad för gör-det-själv-installationer. Vindsullen installeras med en lösullspruta som kan hyras hos en bygghandlare. Produkten och installationsmetoden är lämplig för nya små vindar eller befintliga gamla vindar som behöver extra isolering. PAROC SHT 1 sprutas in på öppna horisontella vindsbjälklag med en densitet på minst 45 kg/m2, och detta ger ett lambda på 0,041 W/mK för isoleringsskiktet.

1 säck = 15 kg och isolerar ca 0,32 m3.

PAROC XIL 001Image

PAROC XIL 001 (Lösull)

PAROC XIL 001 Lösull är en mjuk stenullsisolering för vindsbjälklag, snedtak och väggar i alla brandklasser av byggnader. Produkten kan installeras ovanifrån genom blåsning i horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag  (lambda 0,041 W/mK) eller i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag genom blåsning (lambda 0,036 W/mK).

Installationen av lösull är mycket användarvänlig och under vissa förutsättningar kan den även installeras ovanpå gamla isoleringsskikt i gott skick.

Stenullsbaserad lösull installeras alltid torr. Vid installationen av lösullen görs ett sättningpåslag på isolertjockleken för att kompensera för framtiden sättningar, i öppna vindsbjälkag ≤5% och i slutna utrymmen ≤1%.  

Paroc har ett nätverk av entreprenörer certifierade enligt Behörig Lösull som gärna hjälper dig med installationen av lösullen. 

PAROC XIL 002Image

PAROC XIL 002 (Lösull)

PAROC XIL 002 Lösull är en mjuk stenullsisolering för vindsbjälklag, snedtak och väggar i alla brandklasser av byggnader. Produkten kan installeras ovanifrån genom blåsning i horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag  (lambda 0,041 W/mK) eller i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag genom blåsning (lambda 0,036 W/mK).

Installationen av lösull är mycket användarvänlig och under vissa förutsättningar kan den även installeras ovanpå gamla isoleringsskikt i gott skick.

Stenullsbaserad lösull installeras alltid torr. Vid installationen av lösullen görs ett sättningpåslag på isolertjockleken för att kompensera för framtiden sättningar, i öppna vindsbjälkag ≤5% och i slutna utrymmen ≤1%.  

Paroc har ett nätverk av entreprenörer certifierade enligt Behörig Lösull som gärna hjälper dig med installationen av lösullen.