PAROC XIL 001

Lösull

PAROC XIL 001
PAROC XIL 001 Lösull är en mjuk stenullsisolering för vindsbjälklag, snedtak och väggar i alla brandklasser av byggnader. Produkten kan installeras ovanifrån genom blåsning i horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag  (lambda 0,041 W/mK) eller i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag genom blåsning (lambda 0,036 W/mK).

Installationen av lösull är mycket användarvänlig och under vissa förutsättningar kan den även installeras ovanpå gamla isoleringsskikt i gott skick.

Stenullsbaserad lösull installeras alltid torr. Vid installationen av lösullen görs ett sättningpåslag på isolertjockleken för att kompensera för framtiden sättningar, i öppna vindsbjälkag ≤5% och i slutna utrymmen ≤1%.  

Paroc har ett nätverk av entreprenörer certifierade enligt Behörig Lösull som gärna hjälper dig med installationen av lösullen. 

Produktblad

 
Uppdaterad 21 feb 2022
Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14061-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
.Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥33 kg/m³)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥55 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m³)0,036 W/mK 
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥55 kg/m³)0,036 W/mK 

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14061-1:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1
Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14061-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
.Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥33 kg/m³)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥55 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m³)0,036 W/mK 
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥55 kg/m³)0,036 W/mK 

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14061-1:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1
Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14061-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
.Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥33 kg/m³)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥55 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m³)0,036 W/mK 
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥55 kg/m³)0,036 W/mK 

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14061-1:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1