Tillbehör och verktyg

PAROC Borr och tillbehörImage

PAROC Borr och tillbehör

Monteringen av fasadskruvarna och isoleringsfästena i PAROC ZEROfix-systemet går smidigt med bits i rätt storlek.

PAROC BrandremsorImage

PAROC Brandremsor

PAROC Brandremsor (FPY) används för värmeisolering och drevning av olika springor/spalter i konstruktioner med brandtekniska krav. Brandremsorna i stenull finns med eller utan omslutning av PE-folie.
 

PAROC BrandskyddsinfästningarImage

PAROC Brandskyddsinfästningar

Infästning av den brandskyddande isoleringen görs alltid med obrännbara infästningar som är brandtestade tillsammans med isoleringsskivorna. Parocs erbjudande inkluderar fästdon (Firespring) och svetsstift för  brandskyddsinstallation.

PAROC Cortex tejpImage

PAROC Cortex tejp

Paroc Cortex vindskyddsisolering tillsammans med högkvalitativa PAROC Cortex-tejper kompletterar väder- och vindtätheten i det energieffektiva klimatskalet.

PAROC GlasullsremsorImage

PAROC Glasullsremsor

Anslutningar mellan byggelementens och fogar runt fönster och dörrar ska alltid vara värmeisolerade. Om konstruktionen inte kräver brandklassning kan tätning ske med glasullsremsor. Lufttätningen av fogarna görs med en för ändamålet lämplig tätningsmassa.

PAROC Industriella väggtillbehörImage

PAROC Industriella väggtillbehör

Ventilerade ytterväggar för industribyggnader kan enkelt utföras genom att använda en tunn vindskyddsisolering och en skarvprofil som tätar samt förstyvar skarvarna mellan vindskyddsskivorna.   

PAROC Isolering fästelementImage

PAROC Isolering fästelement

Infästning av värmeisolering till olika konstruktioner görs med isoleringshållare. Eftersom alla metaller som går igenom  isoleringsskiktet leder värme och kyla, tillverkas vanligtvis isoleringshållare och distanser av mindre värmeledande material.

PAROC Luft- och ångspärrImage

PAROC Luft- och ångspärr

Byggnadens varma inomhusluft innehåller fukt och denna förhindras från att tränga in i konstruktionen med en tät luft- och ångspärr. Luft- och ångspärren ska vara enhetligt och tät för hela klimatskalet.

DoP (pdf)


PAROC REWOOL tillbehörImage

PAROC REWOOL tillbehör

Uppsamlingen av spill från isoleringsarbeten med stenull i PAROC REWOOL-återvinningssystemet kan göras smidigt med återvinningspåsarna och påshållaren som utvecklats för detta ändamål

PAROC Skärbord och knivarImage

PAROC Skärbord och knivar

Monteringen av Paroc stenullsprodukter sker med en professionell precision när arbetet utförs med de verktyg som är designade för det, dvs. ett ergonomiskt skärbord bord och vassa knivar anpassade för stenull.

PAROC SW KlisterImage

PAROC SW Klister

Brandskyddande, värme- och ljudisolerande stenullslameller kan fästas i taket i parkeringshus genom limning. Att installera stenull utan mekaniska fästen är både energieffektivt och enkelt.

PAROC SylltatningarImage

PAROC Sylltatningar

Känsliga trämaterial ska avskiljas från den fuktiga betongplattan med en sylltätning. Ett sylltätning  installeras mellan träkonstruktionen och betongplattan för att ta hand om vatten- och värmeisoleringen samt lufttätheten i övergången mellan de olika materialen. 

PAROC TätningsprodukterImage

PAROC Tätningsprodukter

Tätning av fogar i konstruktionen är särskilt viktigt för god ljudisolering mellan rum, eftersom ljud passerar genom samma öppningar som luft. Parocs produktsortiment omfattar EPDM-tätningar för öppningar i konstruktionen.

PAROC Tätningstejp och tejparkImage

PAROC Tätningstejp och tejpark

Högkvalitativa och med mycket god vidhäftning kompletterar PAROC tätningstejper luft- och ångspärrens täthet.

Typgodkännande (pdf)

P-märkning (pdf)


PAROC VindavledareImage

PAROC Vindavledare

Riktningen på luftflödet i takfoten på ventilerade vindsutrymmen styrs av vindavledare. Vindavledaren styr luftflödet bort från isoleringsskiktet och förhindrar det kalla luftflödet att försvagar den värmeisolerande  prestandan. En vindavledare är nödvändig, speciellt när man använder lösull som värmeisolering.

PAROC VintermattaImage

PAROC Vintermatta

Betonggjutning som utförs under vinter måste skyddas mot frost. Skyddet av frostkänsliga konstruktioner görs genom att använda en för ändamålet utvecklad vintermatta

VindskyddsmembranImage

Vindskyddsmembran

Vindskydd av ventilerade fasader kan även utföras genom att använda ett separat vindskyddsmembran på utsidan av det porösa isoleringsskiktet av stenull. 

PAROC ZEROfix - Tillbehör till fasadsystemImage

PAROC ZEROfix - Tillbehör till fasadsystem

PAROC ZEROfix fasadsystem är mycket enkelt, lätt att installera och energieffektivt. Värmeisolering och alla systemkomponenter anländer till byggarbetsplatsen i samma transport.