Isolering för Betongelement

PAROC COS 10Image

PAROC COS 10 (Betongelementskiva)

Betongelementskivan PAROC COS 10 är obrännbar stenullsisolering för förtillverkade betongelement och gjutning på plats. Skivans tryckspänning är 10 kPa, vilket betyder att skivan klarar av en last på 1 000 kg/m2 under gjutningen. Stenullens ånggenomsläpplighet gör att fukten i isoleringen torkar snabbt. Detta innebär att elementen torkar snabbt och att arbetet inomhus kan påbörjas snabbare.