Isolering för Betongelement

PAROC COS 10Image

PAROC COS 10 (Betongelementskiva)

PAROC COS 10 är en värmeisoleringsskiva (lambda 0,035W/mK) som används i sandwichelement av betong. Isoleringsskivan fästs på elementet vid fabriksgjutning.

Isoleringens tryckspänning är 10 kPa vilket gör att den klarar 1000 kg/m2 belastning vid gjutning.

Stenullens porösa struktur och utmärkta ånggenomsläpplighet gör att elementets byggfukt även torkar genom isoleringsskiktet till utsidan. Snabbare torkning av det inre delarna av konstruktionen innebär att starten av efterarbetet på de inre ytorna kan påbörjas snabbare.