Isolering av sandwichelement av betong

När det kommer till gjutandet av betongelement är en av nycklarna i produktionen att minska härdningstiden för betongen. Detta gör den porösa stenullisoleringen lämplig för ändamålet. Det gör att sandwichelementen är klara för leverans tidigare vilket hjälper till i byggskedet.

 

Sandwich-panel-concrete-3159488

Isolering för sandwichelement av betong:

PAROC COS 10, lambdavärde 0,035 W/mK; CS (10) 10 kPa finns i tjocklekarna 50, 80, 100, 120, 150, 200 mm i formatet 900x1200.

U-värden för olika isoleringstjocklekar

Produkt  Isoleringstjocklek (mm)

PAROC COS 10

50 80  100  120 150 200
U-värde, W/m2K* 0.65 0.42 0.34  0.28 0.23  0.18 

* Kompression av isolering är satt till 5 mm.

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):

Betong, inre element: λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
Betong, yttre element: λU = 2,5 W/mK, d = 80 mm R = 0,032 m2K/W

PAROC COS 10 λU = 0,035 W/mK
Övergångsmotstånd (inre + yttre): Rsi + Rse = 0,17 m2K/W


Korrektionsfaktorer:
• ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion 
• ΔUf = Påverkan av mekaniska infästningar (Ø 5 mm; 5,556 infästningar/m2; λU = 17 W/mK)
/Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs för isoleringstjocklekar mindre än 150 mm.
Korrigeringsvärde för 150 mm – 0,007 W/m2 K respektive 200 mm – 0,005 W/m2