Isoleringslösningar för låglutande tak

Rätt material och rätt lösning blir viktigare och viktigare för att skapa hållbara, energieffektiva och brandsäkra byggnader. Inte minst när det gäller takisolering. Paroc erbjuder ett brett sortiment av isolerlösningar för låglutande tak – alla producerade i vårt obrännbara material PAROC Stenull. Oavsett typ eller lutning bidrar taket som byggnadsdel till en stor del av byggnadens energieffektivitet – och värmeförlust. Ett välisolerat tak minskar värmeförlusterna och det krävs mindre energi för att värma upp byggnaden.

Lösningar för alla typer av låglutande tak

Låglutande tak definieras ofta som tak som faller upp till 1:10. Paroc har ett omfattande program av isoleringsprodukter av stenull för att skapa brandsäkra och energieffektiva låglutande tak. Valet står mellan en lösning som består av enbart skivor eller en kombination med skivor och lameller. Detta val beror främst på önskat U-värde.

Vid mindre isolertjocklekar används med fördel en traditionell lösning med skivor. Metoden är väl beprövad och fungerar bra. Isolertjockleken på skivor är dock begränsad och vid stora isolertjocklekar är det lämpligt att använda en lösning med skivor och lameller. Läggningstiden reduceras och samtidigt erhålls en tryckfast lösning med lägre vikt. Ökade krav på energihushållning och lägre U-värden gör denna lösning attraktiv.

Fire proofOBRÄNNBAR PAROC Stenull brinner inte. Isoleringen tål temperaturer över 1000 °C och bidrar till brandsäkerhet och ett hållbart byggande. PAROC Stenull är klassificerat i Euroklass A1, obrännbart material.

 

 


Moisture proofFUKT- OCH VATTENAVVISANDE Fuktig isolering har sämre isolerförmåga. PAROC Stenull kan varken absorbera eller lagra fukt utan är vattenavvisande och bevarar samma goda isolerförmåga under hela byggnadens livslängd.

 

 

Energy efficientBEHÅLLER FORM OCH ISOLERFÖRMÅGA Sten är ett oorganiskt material som varken åldras, krymper eller förändrar form. Detsamma gäller stenull. PAROC Stenull bevarar samma goda värme- och brandisoleringsförmåga under hela byggnadens livslängd och bidrar till effektiv energihushållning.

 

 

Sound reducingLJUDISOLERANDE Stenullens fiberstruktur och densitet ger den utmärka ljuddämpande egenskaper. PAROC Stenull dämpar buller mycket effektivt och bidrar till en behaglig inomhusmiljö.