Ljudisolering av låglutande tak

Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC Stenull skapar förutsättningar för ett behagligt och tryggt boende och kan användas både i väggar, bjälklag och yttertak för att minska störande ljud utifrån.

Behovet av ljudisolering i offentliga byggnader har varit känt sedan länge. I byggnader för boende har behovet ökat kraftigt de senaste åren. Onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten kan buller ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner.  

Ljudisolering beskriver hur mycket ljudet dämpas när det passerar genom en struktur. Byggnader har två typer av ljudisolering: luftljudsisolering och stegljudsisolering, dvs ljudisolering av väggar, innerväggar och yttertak, respektive ljudisolering av golv och bjälklag. 

Använd luftljudsisolering när du vill isolera mot ljud som produceras direkt i luften. Beräkna mängden som behövs med reduktionstalet Rw eller R`w. Ju större talet Rw är, desto bättre isolering. Värdena ska korrigeras (C och Ctr) om det finns andra speciella ljud i den omgivande miljön.

Rw + C för ljud som t.ex.:

  • Bostadsbuller
  • Buller från höghastighetståg
  • Buller från industri (höga och medelhöga frekvenser)

Rw + Ctr för ljud som t.ex.:

  • Gatubuller
  • Buller från låghastighetståg
  • Musik från nöjeslokaler
  • Buller från industri (medelhöga och låga frekvenser)

Ljudisolering av låglutande tak på bärande underlag av stålplåt

Med tätskikt av bitumen Rw (C;Ctr): 54 dB (-2;-7)
Med tätskikt av PVC Rw (C;Ctr): 49 dB (-2;-8)

Flat-roof-corrugated-steel-slab-scand-19344885-transparent

Ljudisolering av låglutande tak på bärande underlag av betong

Med tätskikt av bitumen Rw (C;Ctr): 62 dB (-2;-5)
Med tätskikt av PVC Rw (C;Ctr): 58 dB (-2;-6)

flat-roof-concrete-deck-lamella-pl-19344763

Ovanstående lösningarna ovan är beräknade värden baserade på provningar enligt testmetod PN-EN ISO 10140-2:2011 (EN ISO 10140-2:2010).

För lösningen med bärande konstruktion av profilerad plåt uppskattas osäkerheten i de beräknade värdena till ±1 dB och för lösningen med bärande konstruktion av HDF-bjälklag till -1/+5 dB.