Isoleringslösningar för underlag av trä

Med våra obrännbara isolerskivor av stenull isoleras låglutande tak effektivt och skyddas samtidigt från brand. Stenull har dessutom goda ljudisoleringsegenskaper och är ett diffusionsöppet isoleringsmaterial. 

En takkonstruktion i trä kan utformas som en regelkonstruktion med plywood / råspont eller i KL-trä (CLT).

En lösning med PAROC takskivor ger en effektiv, obrännbar och fuktresistent  uppbyggnad av låglutande tak, lämplig både för svetsade eller mekaniskt fästa tätskikt. Den här lösningen med PAROC ROS 30 passar för tak som bär normal belastning. Skivorna har stora format, vilket ger en optimal täckningseffektivitet. 

Lösning med skivor

flat-roof-wooden-deck-CLT-slab-19345376

Alternativa produkter:

PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Takboard: Lämplig som toppboard. Ger en effektivare värmeisolering med lambdavärde 0,036 W/mK.

PAROC ROS 60, Underskiva: Lämplig på tak med högre belastning då skivan har en deklarerad tryckhållfasthet CS(10) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

PAROC ROL 60, Taklamell Plus: Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckhållfasthet CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

PAROC ROL 30, Taklamell: Lämplig på tak med normal belastning då lamellen har en deklarerad tryckhållfasthet CS(Y) 30 kPa. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROB 80  20  20  20  20 20 20 20
 PAROC ROS 30 100 110 120 130 150 160 180
 PAROC ROS 30 100 110 120 130 150 160 180
 Total tjocklek 220 240 260 280 320 340 380
 U-värde, W/m2K 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λ= 0.33 W / (m ·K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W
PAROC ROB 80: λ= 0.038 W / (m · K)
PAROC ROS 30: λ= 0.036 W / (m · K)

KL-trä 100 mm: λ= 0.14 W / (m · K)

Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen.