Isoleringslösningar för takfall

Vid låglutande tak eller tak med alltför låg lutning är det lämpligt att använda Parocs kilformade lameller och skivor för att med hjälp av isolering bygga upp en tillfredsställande lutning och se till att regn och smältvatten leds bort från taket samt minimera risken för läckage.


Paroc har flera produkter för att bygga raka takfall i önskad riktning. En kombination av produkterna Takfall, Motfall och Ränndalskil kan göras hur långt eller brett som helst, dock med begränsning att isolertjockleken skall vara möjlig att fästas in mekaniskt. Detta är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att skapa en taklutning.  

Takfallslösning med takfallslamell

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

flat-roof-steel-deck-lamella-tapered-solution-19345133

Alternativa produkter:

PAROC ROL 30, Taklamell. Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckspänning på CS(Y) 30 kPa. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.

PAROC ROL 60, Taklamell Plus: Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckspänning på CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard: Kan användas som underlagsboard i låglutande takkonstruktioner. Lambdavärdet är 0,036 W/mK.

 

Takfallslösning med lamell

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

flat-roof-steel-deck-lamella-tapered-solution-19345133

Alternativa produkter:

PAROC ROL 60Taklamell Plus. Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckspänning på CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

PAROC ROB 80, Takboard. En styv board, lämplig som toppboard för de flesta typer av tätskiktslösningar. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.

Takfallslösning med skivor

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

flat-roof-steel-deck-slab-tapered-solution-19345305

Alternativa produkter:

PAROC ROBSTER 60Stålunderlagsboard/Takboard. Lämplig som underlagsboard i takkonstruktioner med högre belastning eller för stålplåt längre öppningsmått. Skivan har en deklarerad tryckspänning på CS(10) 60 kPa. Ger en effektivare värmeisolering med lambdavärde 0,036 W/mK.

Falluppbyggnad med Takfallsskiva

flat-roof--tapered-solution-1-40-600px
flat-roof--tapered-solution-1-60-600px

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Takkilar / Motfallskilar

PAROC ROV 60 1, Takkil / Motfallskil används för uppbyggnad av raka fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt i ränndalar. Produkten finns i ett antal varianter och lutningar. 

flat-roof-tapered-solution-rov-60-1-lamella-19345350

Ränndalskilar

PAROC ROV 60 2, Ränndalskilar används för att skapa vattenavrinning mot brunnar eller leda vatten runt hinder på tak med hjälp av isolering. Tätskiktet kan appliceras direkt på Ränndalskilarna. De levereras som moduler med önskad längd och läggs enligt medföljande anvisning. Lutning 1:60 i längdriktning och lutning 1:15 i tvärriktning.

flat-roof- tapered-solution-rov-60-2-19344734

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.