Isoleringslösningar för takfall

Vid låglutande tak eller tak med alltför låg lutning är det lämpligt att använda Parocs kilformade skivor och lameller för att med hjälp av isolering bygga upp en tillfredsställande lutning och se till att regn och smältvatten leds bort från taket samt minimera risken för läckage.


Paroc har flera produkter för att bygga raka takfall i önskad riktning. En kombination av produkterna Takfall, Motfall och Ränndalskil kan göras hur långt eller brett som helst, dock med begränsning att isolertjockleken skall vara möjlig att fästas in mekaniskt. Detta är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att skapa en taklutning.  

Takfallslösning med takfallslamell

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

flat-roof-steel-deck-lamella-fall-scand-20172807

Uppbyggnad PAROC RTL, Takfallslamell

flat-roof-tapered-solution-RTL-1-40-600px
flat-roof-tapered-solution-RTL-1-60-600px

Takfallslösning med lamell

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

flat-roof-steel-deck-lamella-tapered-solution-19345133

Alternativa produkter:

PAROC ROL 60Taklamell Plus. Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckspänning på CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

PAROC ROB 80, Takboard. En styv board, lämplig som toppboard för de flesta typer av tätskiktslösningar. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.

Takfallslösning med skivor

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

flat-roof-steel-deck-slab-tapered-solution-19345305

Alternativa produkter:

PAROC ROBSTER 60Stålunderlagsboard/Takboard. Lämplig som underlagsboard i takkonstruktioner med högre belastning eller för stålplåt längre öppningsmått. Skivan har en deklarerad tryckspänning på CS(10) 60 kPa. Ger en effektivare värmeisolering med lambdavärde 0,036 W/mK.

Uppbyggnad PAROC ROU, Fallskiva

flat-roof--tapered-solution-1-40-600px
flat-roof--tapered-solution-1-60-600px

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Vilken takfallslösning ska jag välja?

Takfallslamell

 1. Tätskikt
 2. Mekanisk infästning
 3. PAROC ROB 80, Takboard.
 4. PAROC RTL L4 / PAROC RTL P4, 1:40 eller PAROC RTL L6 / PAROC RTL P6, Takfallslamell.
 5. PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020), (pdf)  
 6. PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Takboard.
 7. Bärande konstruktion av stålplåt eller betong

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

Total tjocklek, U=0,12 W/m²K => 320 mm ROB 80 30 mm / RTL 240 mm / ROBSTER 60 50 mm
GWP* (Insulation A1-A3 without biogenic): 42 kg CO2 eq./m2

flat-roof-steel-deck-lamella-fall-scand-20172807

Takfallsskiva och lamell

 1. Tätskikt av bitumen eller liknande
 2. Mekanisk infästning
 3. PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Takboard.
 4. PAROC ROU 60 4, 1:40 eller PAROC ROU 60 5, 1:60, Takfallsskiva.
 5. PAROC ROL 30, Taklamell. 
 6. PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020), (pdf)  
 7. PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Takboard.
 8. Bärande konstruktion av stålplåt eller betong

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

Total tjocklek, U=0,12 W/m²K => 320 mm ROB 80 30 mm / ROU 60 5 40 mm / R0L 30 200 mm / ROBSTER 60 50 mm
GWP (insulation A1-A3 without biogenic): 45 kg CO2 eq./m2

flat-roof-steel-deck-lamella-tapered-solution-19345133

Takfallsskiva och skiva

 1. Tätskikt
 2. Mekanisk infästning
 3. PAROC ROB 80, Takboard. 
 4. PAROC ROU 60 4, 1:40 eller PAROC ROU 60 5, 1:60, Takfallsskiva.
 5. PAROC ROS 30, Underskiva. 
 6. PAROC ROS 30, Underskiva. 
 7. PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020), (pdf)
 8. PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard. 
 9. Bärande konstruktion av stålplåt eller betong

För bärande konstruktioner av betong behövs inte det undre lagret.

Total tjocklek, U=0,12 W/m²K => 320 mm ROB 80 30 mm / ROU 60 5 40 mm / R0S 30 100 mm / R0S 30 100 mm ROBSTER 60 50 mm
GWP (insulation A1-A3 without biogenic): 57 kg CO2 eq./m2

flat-roof-steel-deck-slab-tapered-solution-19345305

Takkilar / Motfallskilar

PAROC ROV 60 1, Takkil / Motfallskil används för uppbyggnad av raka fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt i ränndalar. Produkten finns i ett antal varianter och lutningar. 

flat-roof-tapered-solution-rov-60-1-lamella-19345350

Ränndalskilar

PAROC ROV 60 2, Ränndalskilar används för att skapa vattenavrinning mot brunnar eller leda vatten runt hinder på tak med hjälp av isolering. Tätskiktet kan appliceras direkt på Ränndalskilarna. De levereras som moduler med önskad längd och läggs enligt medföljande anvisning. Lutning 1:60 i längdriktning och lutning 1:15 i tvärriktning.

flat-roof- tapered-solution-rov-60-2-19344734

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.