Isoleringlösningar för ventilerade tak

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak. PAROC Air är en ventilationslösning som bygger på självdrag utan mekaniska system. Lösningen transporterar snabbt bort fukt ur det låglutande taket och håller konstruktionen torr.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Fukt i konstruktionen är en stor riskfaktor som man vill undvika. Om fukt blir kvar i konstruktionen under en längre tid kan mögel bildas i materialet som är i kontakt med stenull. Ett ventilerat låglutande tak reducerar fukten redan i byggskedet och byggnader kan tas i bruk tidigare eftersom problem med fukt kan undvikas. Genom spår i isoleringen ventilerar och torkar PAROC Air ut fukt mycket snabbt och ger en effektiv och enkel lösning för att undvika fukt i konstruktioner.

Lösning med spårad skiva

flat-ventilated-roof-steel-deck-paroc-air-scand-19345406

PAROC Air läggs i tre eller fler skikt på bärande plåt. På plåten läggs en stålunderlagsboard, på vilken luft- och ångspärren sedan placeras. Detta tillvägagångssätt ger ett plant underlag för ångspärren och ett bättre skyddat montage vilket säkerställer dess funktion. I den övre delen av det mellanliggande isoleringsskiktet finns spår som utgör ventilationskanaler. Stenullen från PAROC har hög fuktgenomsläpplighet vilket gör att fukten inte absorberas i isoleringen, utan släpps vidare till ventilationsspåren där den leds ut ur konstruktionen genom ventilationshuvar eller luftning i sargar. Ovanpå underskivan med spår läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet.

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROB 80  20 20 20 20 20
 PAROC ROS 30g  100 100 100 100 100
 PAROC ROS 30  100 120 150 180 100
 PAROC ROS 30  - - - - 100
 PAROC ROBSTER 50 alt. 60  30 30 30 30 30
 Total tjocklek  250 270 300 330 350
 U-värde, W/m2K  0.15 0.13 0.12 0.11 0.10

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0.036 W / (m · K) 
PAROC ROS 30g: λU = 0.036 W / (m · K) 

Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen
Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt λU =0.08 W / (m · K)  Luftspalter beräknas som ett separat lager: djup 20 mm, 15 % av arean (luft)
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen. Värmeöverföringskoefficientens korrektionsvärde ΔU = 0 och därmed blir värmeöverföringskoefficienten Uc = U för konstruktionen.