Isoleringslösning för kyl- och frysrum

I PAROC Frost, vår lösning för kalla applikationer, som kyl- och frysrum och ishallar, har vi tagit hänsyn till utmaningen med fuktpåverkan kombinerat med brandsäkerhet. För denna applikation rekommenderar vi en traditionell oventilerad lösning med PAROC Taklameller för en effektiv läggning eller PAROC Takskivor som också fungerar bra på underlag av stålplåt och betong.

Lösning med lameller

För bärande konstruktioner av betong kan det undre lagret isolering tas bort.

flat-roof-steel-deck-lamella-scand-19345047

Alternativa produkter:

PAROC ROB 80, Takboard. En styv takboard, lämplig som toppboard för de flesta typer av tätskiktslösningar. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.

PAROC ROS 30, Underskiva. Ett effektivt termiskt isoleringslager med ett lambdavärde på 0,036 W/mK 

PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard. Ett styvt och lastspridande undre lager.

Ett kyl- eller frysrum är, som namnet antyder, ett kallt utrymme och fungerar omvänt jämfört med normala byggkonstruktioner. I de kalla utrymmena överförs värme och fukt under större delen av året genom klimatskalet från utsidan och inåt och i varmare utrymmen omvänt inifrån och utåt. I de kalla utrymmena bör därför det tätaste skiktet av klimatskalet finnas på utsidan av konstruktionen och i de varma utrymmena på insidan. 

Utvändigt görs konstruktionen tät med ett lämpligt tätskiktsmembran, rekommenderat av tätskiktsleverantören. Invändigt görs konstruktionen luft- och ångtät med en luft- och ångspärr med tejpade skarvar. Det finns även luft och ångspärrar som är tillverkade av ett svetsbart material som kan användas. Luft- och ångspärren får inte gå sönder under monteringsarbetet.  

På grund av den enhetliga konstruktionen behöver taket inte delas in i separata delar med olika materialtyper, och därmed underlättas montaget då risker med tillhörande skarvar undviks. 

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROBSTER 60  30 30 30 30 30 30 30 30
 PAROC ROL 30  200 220 240 270 300 340 390 450
 PAROC ROBSTER 60  30 30 30 30 30 30 30 30
 Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
 U-värde, W/m2K  0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROL 30: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 60: λU = 0.036 W / (m · K) 

Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen
Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen. Värmeöverföringskoefficientens korrektionsvärde ΔU = 0 och därmed blir värmeöverföringskoefficienten Uc = U för konstruktionen.