Skalmursvägg

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Det finns dock en rad egenskaper som bör beaktas vid utformning av fasadisolering för tegelväggar. 
  • Bärande konstruktion i betong
  • Värmeisolering 180-250 mm: 
  • Enskiktslösning: PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO 
  • Tvåskiktslösning: PAROC eXtra + PAROC Tento tt 
  • Ventilationsspalt: ≥ 30 mm för 1-2 våningar, ≥ 35 - 50 mm för byggnader över 2 våningar
  • Tegelfasad 130 mm förankrad med kramlor i bärande konstruktionen.
Beakta ev. brand och ljudkrav 
ventilated-facade-concrete-wall-bricks-was-covering
Alternativa produkter till PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO 
PAROC Cortex One: med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK
Cortexprodukterna tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022),(pdf), PAROC Cortex hörntejp (XST 021),(pdf).  

Alternativa produkter till PAROC eXtra
PAROC Natura Lana: tillverkas i en process med låga koldioxidutsläpp och grön el, lambdavärde 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: effektivare värmeisolering och lägre luftpermeabilitet, lambdavärde 0,033 W/mK

Alternativa produkter till PAROC Tento tt
PAROC Cortex: tjocklek 30 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK 
PAROC Cortex pro: tjocklek 50 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,032 W/mK
Cortexprodukterna tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022),(pdf), PAROC Cortex hörntejp (XST 021),(pdf).  

Tegelfasadens egenskaper 

Brick wall multistory building TräkronanTegelfasaden kan användas i ett flertal olika typer av bärande konstruktioner. Till skillnad från andra ventilerade fasader är dimensionering av ventilationsspalten samt öppningarna i tegelfasaden huvudsakligen baserat på teglets höga fuktkapacitet och dess effekt på andra delar i konstruktionen. Eftersom de flesta fasadmaterial är ganska tunna tenderar de att torka snabbt. En tjock och porös tegelfasad kan absorbera mycket fukt i varierande väderförhållanden. Den höga fuktpåverkan en fasadbeklädnad av tegel utsätts för, innebär att fuktnivån i ventilationsspalten är hög och torktiden ökar. Av denna anledning bör luftflödet i ventilationsspalten göras tillräckligt effektivt genom noggrann utformning av ventilationsöppningarna så att överflödig fukt kan avlägsnas från konstruktionen.  

Betongstomme

Värmeisoleringsskiktet är installerat på den bärande betongstommens utsida. Värmeisolering kan utföras med antingen ett eller två lager isolering. I en tvåskiktslösning installeras först ett tjockare mjukt isoleringsskikt (t.ex. Paroc eXtra) mot den bärande stommen och som nästa skikt monteras en tunnare vindskyddsisolering (t.ex. PAROC Cortex). Isoleringen monteras med förskjutna skarvar för att undvika springor och spalter. I en enskiktslösning monteras hela isoleringsskiktet i ett tjockt lager (t.ex. PAROC WAS 35 eller Cortex One). Vid val av Cortex One tejpas alla skarvar, genomföringar och i hörnen på skivorna för att säkerställa konstruktionens totala lufttäthet. Tegelfasaden fästs in i den bärande konstruktionen genom murkramlor, här måste även effekten av köldbryggor beaktas vid beräkning av konstruktionens U-värde. Baserat på VTT:s forskning och dess resultat rekommenderas att man undviker höga tegelfasader utan fönsteröppningar, eftersom det kan vara svårt att säkerställa tillräcklig ventilation. Fönster i fasaden ger bättre förutsättningar för att skapa flera ventilationsöppningar och kommer därför att avsevärt förbättra luftflödet bakom tegelfasaden. Ett sätt att förbättra fuktprestandan är att använda tunnare tegelstenar som minimerar fuktupptagning eller vattenavvisande ytbehandling som förhindrar att fukt tränger in i tegelstenen. 
U-värden för olika isoleringstjocklekar

1-skiktslösning
 Produkt mm mm mm mm
PAROC WAS 35 100 150 200 250
U-värde, W/m2K 0,28 0,20 0,15 0,12
1-skiktslösning
Produkt mm mm mm
PAROC Cortex One 150 180 200
U-värde, W/m2K 0,20 0,17 0,15
2-skiktslösning
 Produkt mm mm mm mm mm mm  mm
PAROC Cortex / PAROC Tento tt 30 30  30 30      
PAROC Cortex Pro         50 50  50
PAROC eXtra, Natura Lana  95 120 145 170 170 195 220
U-värde, W/m2K 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Betongstomme 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
PAROC Tento tt: λU = 0,33 W/mK
PAROC WAS 35: λU = 0,33 W/mK
PAROC Cortex One: λU = 0,33 W/mK
PAROC eXtra: λU = 0,36 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0.036 W / mK
PAROC Cortex: λU = 0,33 W/mK
PAROC Cortex pro: λU = 0,32 W/mK

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 

  • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
  • ΔUf = Korrigering av mekaniska infästning via murkramlor Ø 4 mm, 4-6 st/m², λU = 17 W / mK (<3%)

Träregelstomme

En välventilerad tegelfasad kan även användas för träkonstruktioner på ett säkert sätt. I högre byggnader med tegelfasad rekommenderas att öka luftflödet i luftspalten genom att utforma ventilationsöppningar runt fönster.

 

Beakta ev. brand och ljudkrav. 

Se exempel på brandklassade konstruktioner i Typgodkännande 1008/94

 
Ventilated-facade-brick-wall-was35tt
Alternativa produkter till PAROC eXtra:
PAROC Natura Lana: tillverkas i en process med låga koldioxidutsläpp och grön el, lambdavärde 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: effektivare värmeisolering och lägre luftpermeabilitet, lambdavärde 0,033 W/mK

Alternativ produkt till PAROC Tento tt:
PAROC Cortex: tjocklek 30 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: tjocklek 50 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,032 W/mK
Cortexprodukterna tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), (pdf), PAROC Cortex hörntejp (XST 021), (pdf).

Fler lösningar: PAROC Strukturväljaren 
 

U-värden för olika isoleringstjocklekar

 Produkt mm mm mm mm mm mm
PAROC eXtra (installationsskikt) 45 45 45 45 45 70
PAROC eXtra (bärande stomme)  145 170 195 195 195 220
PAROC Tento tt  45 45 45 70 95 95
U-värde, W/m2K 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Gipsskiva: λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
Luft- och ångspärr: λU = 0,14 W/mK, d = 0,12 mm R = 0,001 m2K/W
PAROC eXtra: λU = 0.036 W/mK
PAROC Tento tt: λU = 0.033 W/mK
Träregel: λU = 0,12 W/mK
Träregelstomme 45x45-220, cc 600 mm (12% regelandel)

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 
  • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
  • ΔUf = Korrigering av mekaniska infästning via murkramlor <3% = 0