Konstruktioner av KL-trä (CLT)

KL-trä är en massiv träskiva av hyvlat virke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Ytterväggar av KL-trä är en bra grund för optimala isoleringslösningar, eftersom hela den bärande stommen hamnar på den varma sidan av isoleringsskiktet. Stenull är dessutom både obrännbart och fuktavvisande vilket ger goda förutsättningar för konstruktionens välmående.  


Beakta ev. brand och ljudkrav. 

KlimatSmart_Zero_trpanel_Transparent
Alternativa produkter till PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO
PAROC Cortex One: tjocklek 150, 180 och 200 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK

Skarvar tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), (pdf), Cortextejp, PAROC Cortex hörntejp (XST 021), (pdf), Cortex hörntejp.

OBS! Det finns för närvarande ingen harmoniserad europeisk produktstandard för väggelement av KL-trä, vilket innebär att dessa kan CE-märkas enligt europeiskt tekniskt godkännande. KL-elementens tekniska egenskaper och dimensionering är specifika för varje tillverkare.

Bärande konstruktion och inre materialskikt

KL-element, som är tillverkade med minst fem skikt och tjockare än 70 mm, kan fungera med god luft- och ångtäthet. Beroende på KL-elementets tillverkningsteknik är skarven på varje element antingen limmad eller olimmad. I det kantlimmade KL-elementet kan konstruktionen vara tillräckligt tät utan luft- och ångspärr, medan i den icke-kantlimmade elementet finns risken för luftläckage och konstruktionens täthet måste därmed säkerställas med en luft- och ångspärr. Internt brandskydd som kan krävas i konstruktioner av KL-trä görs vanligtvis med ett eller flera lager invändig gipsskiva.

Heltäckande isolerskikt i ett eller två lager

I en enskiktslösning installeras isoleringen PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO alternativt PAROC Cortex One Vindskyddsskiva, direkt på KL-elementets yttre yta. Isoleringen monteras och hålls på plats med Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004), (pdf) Isolerhållare trä. Isoleringsskivorna måste alltid monteras tätt mot varandra samt mot den bärande inre konstruktionen. Tack vare isoleringens utmärkta termiska isolerförmåga samt sitt goda vindmotstånd kan den nödvändiga energieffektiviteten uppnås med ett enda tjockt lager isolering. Detta påskyndar installationsarbetet och minskar antalet produkter som används på plats.

I speciellt vindutsatta områden kan en tvåskiktslösning användas där WAS 35 Klimatskiva ZERO kompletteras med ett utvändigt skikt av PAROC Cortex Vindskyddsskiva eller PAROC Cortex pro Vindskyddskiva. Isoleringsskivorna måste alltid monteras tätt mot varandra samt mot den bärande inre konstruktionen. För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen ska samtliga skarvar och genomföringar tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), (pdf) Cortextejp. I vägghörn samt runt fönster och dörrar ska den bredare PAROC Cortex hörntejp (XST 021), (pdf) Cortex Hörntejp användas. 

Fasad

Ventilerad ytterväggFasadbeklädnaden fästs i KL-elementet genom isoleringsskiktet. PAROC ZEROfix är ett effektivt infästningssystem där antalet köldbryggor minimerats. I detta system monteras PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001), (pdf) Brandläkt på utsidan av isoleringen på vilken sedan fasadbeklädnaden monteras. Brandläkten skruvas fast med långa fasadskruvar Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002), (pdf). Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den bärande stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande kapaciteten. Det ger ett självbärande robust system. Vid behov kan även annan spikläkt än PAROC ZEROfix användas (min. dimension 36x98mm och konstruktionsklassad) beroende på byggnadstypens kravnivå.

Antal skruvar, längd och placering av de fasadskruvar som krävs ska bestämmas utifrån byggandes placering, höjd, konstruktion, vindhastighet och fasadmaterialets vikt. De nödvändiga beräkningarna kan utföras med dimensioneringsverktyget för PAROC ZEROfix.

Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanför liggande konstruktionen monteras fasadbeklädnaden heltäckande och tät. 

Brandsäkerhet

Nedan redovisade lösningar är testade enligt SP FIRE 105 och samtliga detaljer kan ses i typgodkännande SC1384-17 som är utfärdat av RISE för Paroc AB. 

Beklädnad med träpanel
Fasadbeklädnad bestående av 21x142 mm Moelven TermoWood panel med vattenfast brandimpregnering v2 monteras på vertikal spikläkt, PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001), (pdf) Brandläkt. Isoleringen består av PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som monteras mot KL-trä, minimum tjocklek 100 mm och maximum tjocklek 350 mm. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan kombineras eller ersättas med PAROC Cortex. Se tabell nedan. 

Beklädnad med fibercementskiva
Fasadbeklädnad bestående av 8 mm tjocka fasadskivor av fibercement, Cembrit Transparant (tidigare Cembrit True) monteras på vertikala spikläkt. Vi rekommenderar att PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001), (pdf) Brandläkt används. Ovanpå läkten monteras tätningslister av gummi betecknade Cembrit EPDM. Isoleringen består av PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som monteras mot KL-trä, minimum tjocklek 100 mm och maximum tjocklek 350 mm. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan kombineras eller ersättas med PAROC Cortex. Se tabell nedan. 

 
 Produkt Tjocklek (mm) Densitet (Kg/m3)  Lambda (W/mK)
 PAROC Cortex 30 110 0,033
 PAROC Cortex Pro 40-70  80 0,032
 PAROC Cortex One  80-220 50 0,033
Det måste alltid finnas en luftspalt bakom fasadbeklädnaden. Fasadbeklädnader av trä kan kräva installation av brandventiler i luftspalten. Detta är en bra sak att tänka på när du dimensionerar ventilationsöppningen och väljer vindskyddsisolering. 

U-värden för olika isoleringstjocklekar

Produkt

mm

mm mm  mm  mm
PAROC WAS 35  100 150 200 250  300
U-värde, W/m2K 0,27 0,20 0,16 0,13 0,11

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Gipsskiva λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
PAROC WAS 35: λU = 0.033 W/mK
PAROC XFS 002 Fasadskruv trä: λ = 50 W mK
KL-element: λU = 0.11 W / mK 2    d = 100 mm

Horisontella skruvar: cc 1200 mm 
Vinklade skruvar (30 ° vinkel): cc 2700 mm
Brandläkt: cc 600 mm

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer

  • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
  • ΔUf (ZEROfix/KL-trä) = För isoleringstjocklek 100-300 mm påverkar fästanordningar U-värdet med mer än 3% och korrektion för detta (0,010-0,020 W/m² K) är medräknat.  

Produkter som ingår i systemet ZEROfix

PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

PAROC-WAS-35-package

Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001)

paroc-xrb-001-transparent-16853218

Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002)

paroc-xfs-002-transparent-16853222

PAROC ZEROfix Vinkelverktyg (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-transparent-15723073

Alternativ isolering

PAROC Cortex Vindskyddsskiva

Paroc-cortex-package

PAROC Cortex b Vindskyddsskiva

Paroc-cortex-b-package

Paroc Cortex One Vindskyddsskiva

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

Paroc Cortex pro Vindskyddsskiva

Paroc-cortex-package

PAROC Cortex tejp (XST 022)

tape-paroc-xst-022-group-2

PAROC Cortex hörntejp (XST 021)

PAROC-XST-021-transparent-2863667

PAROC Cortex svart tejp (XST 042)

tape-PAROC-XST-040

PAROC Cortex svart, hörntejp (XST 041)

tape_PAROC-XST-041