Renovera och tilläggsisolera

Renovera och spara mer än energikostnader
Den bästa energin är den som inte används. Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet. Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det gäller att nå klimatmålen. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt. Det gör den till ett bra val både idag och för framtiden och spar mer än bara energikostnader!
Läs mer

PAROC Stenull är naturens egen uppfinning och är hållbar och energieffektiv samtidigt som den står emot både brand och fukt.  

Läs mer om stenullens egenskaper >

Att energirenovera och tilläggsisolera en fastighet har många fördelar. Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energianvändningen och driftskostnaderna. Med dagens höga energipriser betalar sig investeringen snabbare än någonsin. PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av koldioxid, skyddar mot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. Så genom att renovera gör du ett aktivt val för framtiden och sparar mycket mer än energikostnader!

Bygg-Så-Här vid renovering och tilläggsisolering

Här hittar du tips och enkla beskrivningar som visar hur du steg för steg går tillväga när du renoverar eller tilläggsisolerar! Varje beskrivning innehåller konkreta produktrekommendationer.

Med vårt beräkningsprogram, PAROC ProSaver, kan du beräkna den potentiella energibesparingen i kWh och kronor/år samt miljöeffekten i form av minskad CO2. Du kan även beräkna återbetalningstiden på planerad investering.

Isolera själv med lösull

PAROC Vindsull, SHT 1, är en gör-det-själv lösullsisolering som används i samband med renovering och tilläggsisolering av vind och vindsbjälklag. Den är idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak både i samband med nyproduktion eller renovering. Lösullsisolering fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. 
Den låter den som bygger själv åstadkomma ett heltäckande isoleringsskikt utan att anlita en extern entreprenör.

Med PAROC Vindsull och lösullssprutan Attic 300 isolerar du enkelt själv mindre utrymmen, upp till ca 70 m2. På bara ett par timmar kan du energieffektivisera din fastighet med lösullsisolering och börja spara energi och klimat. 

Funderar du på att anlita en entreprenör för jobbet? Läs mer här >

Vår installationsfilm visar dig steg för steg hur du själv kan tilläggsisolera med lösull

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

NYHET! Vår populära pocketguide finns nu i digitalt format!


Med vår nya digitala pocketguide har du aldrig haft närmare till tips och anvisningar om energieffektiva lösningar. Den digitala pocketguiden är utvecklad för att användas i mobilen, både uppkopplad och off-line, men den kan självklart även användas från både dator och surfplatta.
digital-pocketguide-se_930_360

Renovera för att nå klimatmålen

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Byggnader står för 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser från energianvändning inom EU*. Energieffektivisering av byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten.

EU skall vara klimatneutralt år 2050. Ungefär två tredjedelar av de byggnader som finns i bruk idag kommer fortfarande finnas då. När EU:s renoveringsvåg Green Deal nu sätter upp konkreta mål för renovering av byggnadsbeståndet (35 miljoner byggnader inom unionen fram till 2030*) är en energirenovering rätt väg att gå. En viktig del i arbetet är att se till att renoveringarna leder till högre energi- och resurseffektivitet. Detta kommer att: 

  • förbättra livskvaliteten för människor som bor i och använder byggnaderna
  • minska Europas utsläpp av växthusgaser
  • öka digitaliseringen 
  • förbättra återanvändning och återvinning av material
 

Cirkulär ekonomi

Renovering främjar en cirkulär ekonomi

EU:s renoveringsvåg Green Deal är en enorm europeisk satsning på renovering av byggnader, både för att skapa jobb efter Corona-pandemin och för att främja cirkulär ekonomi i hela unionen. Målet är att fördubbla renoveringstakten av våra byggnader för att göra dem redo för en klimatneutral framtid. Green Deal ska också leda till förbättrade sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan stora mängder av nya, gröna jobb skapas. EU uppskattar 160 000 jobbtillfällen vilket ska bidra till unionens återhämtning i corona-krisen

* Boverket

Vad säger Boverkets Byggregler, BBR, om energirenovering? 

Reglerna om energihushållning finns i avsnitt 9 i Boverkets Byggregler (BBR). Reglerna omfattar bland annat att byggnaden ska ha god energiprestanda, lågt eleffektbehov och tillräcklig värmeisolering.

Grundregeln är att man bör dimensionera enligt primärenergitalet, som är ett mått på byggnadens energiprestanda. Om det inte är möjligt, så ska U-värden enligt paragraf 9:92 eftersträvas.


paragraph-sign

Energirenovering till nära-noll

För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. En energirenovering möter morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad och spar mer än bara energikostnader.

Ett bra verktyg att använda sig av vid energirenovering är den så kallade Kyotopyramiden. Pyramiden ger anvisningar vilken ordning de energibesparande åtgärderna bör genomföras för att mest effektivt minska energianvändningen i hus.

Ordningen på åtgärderna börjar i botten på pyramiden och går uppåt.
  • Minimera värmebehovet
  • Minimera elbehovet
  • Utnyttja solenergi
  • Visa och reglera
  • Välj värmekälla


För att hjälpa dig i planeringsprocessen har vi gjort en enkel checklista som du kan ladda ned och använda i arbetet. 

Kyoto-pyramid

Se närmare på de olika delarna i en energirenovering:

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO, gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Skivan monteras snabbt och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

Så monteras Klimatskiva ZERO

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig stomme i trä i samband med energirenovering och nybyggnation. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002),(pdf), horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Läs mer:

Klimatskiva ZERO >>

Tätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät byggnaden är före renovering. Om byggnaden är uppförd före 1970 så saknas sannolikt tätskikt. Byggnader uppförda senare har oftast någon typ av plastfolie eller liknande, men detta säkerställer inte att byggnaden har den täthet som krävs. En täthetsprovning är att rekommendera om man är osäker.

Sortiment för lufttäthet
Vi har ett sortiment för tätt och energiklokt byggande med de komponenter som behövs för att bygga tätt. Valet av produkt avgörs av flera faktorer; som till exempel bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i aktuellt fall, vana vid produkterna samt den ekonomiska bedömningen.

Länk till produktöversikten för tillbehör och verktyg >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende på husets förutsättningar. Paroc har flera olika lösningar när det gäller tilläggsisolering av tak. 

Estetik viktigt vid renovering av yttertaket

Vid en energirenovering bör man ha i åtanke att husets estetiska utseende ändras när man åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller detta takfot och gavelutsprång. Det är därför ett bra val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta monteras ovanpå det befintliga yttertaket genom att placera ett lager reglar i längdriktningen och ovanpå dessa ett lager tvärs husets längdriktning. Då kan takfot och gavelutsprång anpassas till aktuell byggnad. Utrymmet isoleras med PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä och förses med en luftspalt innan nytt yttertak läggs på. Luftspalten kan skapas genom att täcka hela taket med ett vindskydd som fästs med ca 20 mm läkt på takstolarnas insida. Detta görs innan ny råspont läggs på.

Läs mer om Energirenovering av tak >>

Läs mer i Bygg Så Här nr 9 >>

Läs mer

PAROC Stenull är naturens egen uppfinning och är hållbar och energieffektiv samtidigt som den står emot både brand och fukt.  

Läs mer om stenullens egenskaper >