Tilläggsisolering och renovering av låglutande tak

Det mest effektiva sättet att förbättra din befintliga byggnads komfort, energieffektivitet och säkerhet är sannolikt en renovering med bland annat ett välisolerat och lufttätt klimatskydd. Att renovera en gammal fastighet kan hjälpa dig att fixa skadade tätskikt, men också lägga till nya funktioner som solenergisystem och gröna tak eller bara öka energieffektiviteten. Det kan vara en stor investering, men eftersom det är en passiv lösning som kommer att fungera i längden kan den spara mycket energi och pengar. Nyckeln är att planera den väl och förstå strukturen i din befintliga konstruktion.

På PAROC erbjuder vi högkvalitativa produkter och lösningar för stenullsisolering för nya och renoverade byggnader. Stenull är ett naturligt material som har utmärkta egenskaper för värme-, brand- och ljudisolering. Den är också hållbar, återvinningsbar och enkel att installera. Oavsett om du behöver isolering för din renovering eller nybyggnation har vi rätt produkt för dig.

Samma rekommendationer för nybyggnation gäller för tilläggsisolering vid renovering. Du kan läsa mer om våra tekniska rekommendationer för isolering av platta tak på vår webbplats. Med vår CO2-kalkylator online kan du se hur mycket koldioxidavtryck du kan minska genom att använda PAROC isoleringsprodukter. Det är ett enkelt och smidigt verktyg som låter dig jämföra olika isoleringsalternativ och se miljöfördelarna. 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

Lösning med skivor

NY KONSTRUKTION:

GAMMAL STRUKTUR:

 • Befintlig konstruktion
 • (Befintligt tätskikt*)
 • Befintlig värmeisolering
 • Bärande konstruktion av profilerat stål-, betong- eller trädäck
renovation-flat-roof-concrete-deck-paroc-slab

Lösning med lameller

NY KONSTRUKTION:

GAMMAL KONSTRUKTION:

 • (Befintligt tätskikt*) 
 • Befintlig värmeisolering 
 • Bärande konstruktion av profilerat stål-, betong- eller trädäck

renovation-flat-roof-concrete-deck-paroc-lamella

PAROC har produkter som är effektiva, obrännbara och fuktsäkra för lösningar till låtlutande tak, oavsett om du använder mekaniskt infästning eller svetsat membran. Med ROS 60, ROL 60 är du redo för framtiden då den är lämplig för tak med normal till högre belastning. Produkterna har stora format som täcker större yta med mindre material.

*) Om du lägger till en ny ångspärr, se till att du förstår den befintliga uppbyggnaden, vilka lager som redan finns där och hur de fungerar. Du bör aldrig ha mer än 1/3 av det totala R-värdet på insidan.

Om det befintliga tätskiktet inte tas bort finns det några saker att komma ihåg:

 • Det befintliga tätskiktet har alltid en mikrobiologisk film som kan öka risken för mögeltillväxt. 
 • Om det befintliga tätskiktet är rent, slätt och ångtätt kan du lämna det i uppbyggnaden om inte mer än 1/3 av R-värdet finns på insidan i den färdiga uppbyggnaden.
 • Om det befintliga tätskiktet har mer än 1/3 av R-värdet på insidan i den färdiga uppbyggnaden, men är rent, kan du skära bort eventuella blåsor och ojämnheter för att undvika luftspalter mellan den nya isoleringen och det befintliga tätskiktet. Sedan behöver du göra ytterligare snitt för att få en jämn fördelning av snitt/öppningar i det befintliga tätskiktet. 

Andra lämpliga produkter: 

 • PAROC Robster 60, Stålunderlagsboard/takboard: Passar både som topp- och bottenskikt. Det förenklar logistiken med färre produkter på taken med måttlig till normal belastning. Den har en bättre värmeisolering med lambdavärde 0,036 W/mK. 
 • PAROC ROL 60, Taklamell: Lämplig som huvudisolering på tak med normal till hög belastning, med lägre densitet och tryckspänning på 60 kPa och lambdavärde 0,039 W/mK. 
 • PAROC ROL 30, Taklamell: Lämplig som huvudisolering på tak med måttlig till normal belastning, med lägre densitet och tryckspänning på 30 kPa och lambdavärde 0,038 W/mK.
 • PAROC ROS 60, Underskiva: Lämplig som huvudisolering på tak med normal till hög belastning, med en tryckspänning på 60 kPa och lambdavärde 0,039 W/mK.
 • PAROC ROS 30, Underskiva: Lämplig som huvudisolering på tak med måttlig till normal belastning, med en tryckspänning på 30 kPa och lambdavärde 0,036 W/mK.

U-värden

 produkt Isoleringstjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30  - 80 120 100 120 150 160
PAROC ROS 30  - - - 100 120 150 160
Befintligt taks U-värde = 0,7 W/m2K - - - - - - -
Total extra isoleringstjocklek 20 100 140 220 260 320 340
U-värde, vikt/m2K  0.48 0.23 0.18 0.13 0.11 0.10 0.09
 produkt Isoleringstjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 160 180 200 240 300 390 450
Befintligt taks U-värde = 0,7 W/m2K - - - - - - -
Total extra isoleringstjocklek 190 210 230 270 330 420 480
U-värde, vikt/m2K  0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07
 

Beräkningsparametrar (beräkning enligt EN ISO 6946):
PAROC ROB 80: λU = 0,038 W / (m · K) 
PAROC ROS 60: λU = 0,038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0,036 W / (m · K) 
PAROC ROL 60: λU = 0,039 W / (m · K)
PAROC ROL 30: λU = 0,038 W / (m · K)

Befintligt tak: Förinställt som U = 0,7 W / m² K (R = 1,43 (m² · K) / W) baserat på PAROC Pro-saver (Stål-däck + 50 mm SW)
Ytresistans, invändig (Rsi): 0,10 (m² · K) / W 
Ytresistans, utvändig (Rse): 0,04 (m² · K) / W

Faktorkorrigeringsfaktorer: 
Δg = korrektionsfaktor för luftspalter ΔU'': Nivå 0  
Δf = Effekten/korrigeringen av mekaniska fästelement på konstruktionens U-värde är mindre än 3 %, i vilket fall korrigeringarna inte beaktas Korrigeringstermen för värmeöverföringskoefficienten ΔU = 0 och därmed den korrigerade värmeöverföringskoefficienten Uc = U för byggnadskomponenten