Tilläggsisolering av ytterväggar

En fasad kan renoveras på två sätt.

  1. Den gamla fasaden och isoleringsskiktet plockas ned, ett nytt skikt med isolering samt fasad monteras på utsidan av den befintliga bärande konstruktionen
  2. Den nya fasaden görs med tilläggsisolering ovanpå den befintliga fasadkonstruktionen, om den är i gott skick och värd att bevaras.

Den första renoveringsmetoden är ett vanligare tillvägagångssätt eftersom fasadrenoveringar ofta bara görs på grund av den befintliga fasaden är i dåligt skick.

Att tilläggsisolera påverkar ofta väggarnas tjocklek. Varje ökning av konstruktionens tjocklek kan kräva ändringar i takfoten, i sockeln och i utformningen av befintliga eller eventuellt renoverade fönster. En fasadrenovering kan göras i samband med renovering av dräneringssystemet, tak- och/eller fönsterrenovering, och kommer att underlätta både design- och installationsfasen av den nya konstruktionen. Dessutom kan en totalrenovering som görs på en gång vara förmånligare sett till de totala kostnaderna än om de olika insatserna görs separat.