Tilläggsisolering av betong- eller tegelvägg med PAROC ZEROfix

BEFINTLIG KONSTRUKTION:

  • Betong- eller tegelvägg i gott skick.
PAROC ZEROfix infästningssystem:  
  • Heltäckande isolering PAROC WAS 35 Klimatskiva monterad med Isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005) Isolerhållare betong 
  • PAROC XRB 001 Brandläkt 36x98 mm, cc 600 mm, Brandläkt monteras i stommen med Fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004). Läs mer om tillbehören för PAROC ZEROfix i pdf > 
  • Brandventiler i luftspalten vid behov.
  • Fasadbeklädnad av cementbaserade skivor eller träpanel

Obs! ZEROfix-systemet är för närvarande inte tillgängligt för väggar av lättbetong.

Ventilated-facade-was35-zerofix-concrete

Alternativa produkter till PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO

PAROC Cortex One med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK 
Skarvar tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), Cortextejp, PAROC Cortex hörntejp (XST 021)

 

PAROC ZEROfix är ett unikt självbärande monteringssystem som är perfekt för att fästa fasaden i den bärande stommen genom det yttre isoleringsskiktet. Byggnadens bärande stomme kan vara tillverkad av betong, tegel eller trä vilket gör att ZEROfix-systemet kan användas i de flesta byggnader.

Systemkomponenter

PAROC ZEROfix är en infästningsmetod som består av horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor och bär vikten av både isoleringen och utvändig beklädnad. Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den bärande stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande kapaciteten. Det ger ett självbärande robust system. Antal skruvar, längd och placering av de fasadskruvar som krävs ska bestämmas utifrån byggandes placering, höjd, konstruktion, vindhastighet och fasadmaterialets vikt. De nödvändiga beräkningarna kan utföras med dimensioneringsverktyget för PAROC ZEROfix.  

Betong med hållfasthetsklass som bärande stomme

För underlag av betong används minst tre horisontella fasadskruvar och minst en vinklad fasadskruv per läkt. Den vertikala läkten monteras med cc 600 mm på utsidan av isoleringen. Antalet skruvar, skruvarnas längd och placering ska bestämmas på grundval av vindhastigheten på platsen, byggnadens höjd, typ av bakvägg och beklädnadsmaterialets vikt. I betongkonstruktioner kräver installationen hålen till fasadskruvarna förborras.

Tegel och betong av okänd kvalitet

Prestanda på väggar av tegel och gammal betong kan variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder, därför måste underlaget alltid testas genom utdragsprovning. Antal provdragningar ska vara minst 15 st per fasadyta, detta för att ge en tillförlitlig dimensionering.

Utdragsproven ska utföras av kompetent och, för detta moment, utbildad personal. Provdragningsutrustningen som används skall vara kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar utrustning från Hydrajaws Limited, modell 2000 med teleskopbrygga som passar aktuell skruvlängd. Notera på en ritning var provdragning skall genomföras på alla väggar som skall isoleras. 

Vid provning skall PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001), (pdf) Betongborr med diametern 6,3 mm användas för förborrning till ett borrdjup större än 40 mm. Fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004), (pdf) Multi Monti Fasadskruv betong skruvas rakt in i underlaget, sättdjup större än 35 mm. När provdragningen är genomförd kan beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utföras med vårt dimensioneringsverktyg. Här ska även resultaten från provdragningsprotokollen föras in och hänsyn tas till resultaten från provdragningen vid uträkning av dimensionerande vind- och vertikallastkapacitet.
 

Värmeisolering och fasadmaterial 

Systemet PAROC ZEROfix ger en utmärkt energieffektivitet eftersom hela isoleringsskiktet monteras heltäckande med förskjutna skarvar på utsidan av stommen och ger ett minimalt antal köldbryggor. Först monteras PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO på stommen med isolerhållare och med hjälp av de horisontella fasadskruvarna fixeras läkten utanpå isoleringen. Slutligen monteras de vinklade skruvarna enligt konstruktörens specifikationer baserat på dimensioneringsprogrammets angivna avstånd. Montera fasadbeklädnaden på utsidan av läkten enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanförliggande konstruktionen monteras fasadbeklädnaden heltäckande och tät.

PAROC Stenull är mycket diffusionsöppen och medger transport av vattenånga genom isoleringen. Detta möjliggör också en snabbare torkning av konstruktioner än vid användande av mer diffusionstäta isoleringsmaterial.

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. RISE Certifiering har utfärdat ett Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 och som innefattar isolering, infästningsskruvar och brandskyddbehandlad träläkt. Fasadsystemet uppfyller krav på brand och krav på fuktsäkerhet enligt BBR samt beständighet och dimensionering och vindlast enligt EKS. Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 finns i sin helhet här.

 

U-värden för olika isoleringstjocklekar med bärande konstruktion i 150 mm betong: 

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC WAS 35 100 150  200  250 300
 U-värde, W/m2K 0.33 0.23  0.17  0.14 0.12
 

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Gipsskiva: λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
Betongstomme: 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
PAROC WAS 35: λU = 0,33 W/mK
Fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004): λ = 50 W/mK 

Horisontella skruvar: cc 1200 mm 
Vinklade skruvar (20 ° vinkel): cc 2700 mm
Brandläkt: cc 600 mm
 
Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
ΔUf (ZEROfix/Betong) = För isoleringstjocklek 100-300mm är påverkar fästanordningar U-värdet med mer än 3% och korrektion för detta (0,012-0,018 W/m2K) är medräknat. 
 
 

PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

PAROC-WAS-35-package

PAROC Cortex One

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)

paroc-xfd-001-set-600x600

PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)

PAROC-XFD-002

PAROC Borrförlängare (XFD 003)

PAROC-XFD-003

Isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005)

PAROC-XFM-005

Fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004)

PAROC-XFS-004-12844716

PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001)

paroc-xrb-001-1-13003669