Ny putslösning på utsidan av befintligt sandwichelement 

BEFINTLIG KONSTRUKTION:

  • Bärande konstruktion av befintligt sandwichelement i gott skick

NY YTTRE KONSTRUKTION:

Värmeisolering

De putsade fasaderna är så kallade oventilerade fasader, så fukttekniska detaljer måste utformas med särskild omsorg, inklusive vattenånggenomsläpplighet för puts, plåtar, tätning och fogband.

Obs! Fasadrenovering får inte försämra brand- eller ljudegenskaperna hos konstruktionen. 

4-Renovation-concrete-element-rendering-19284886

Putssystem med tjockputs:

PAROC Fatio Plus: högeffektiv termisk isoleringsskiva för system med tjockputs, lambda 0,033 W/mK 


Putssystem med tunnputs:

PAROC Linio 10: isoleringsskiva för system med tunnputs, lambda 0,036 W/mK
PAROC Linio 80: isoleringslamell för system med tunnputs, lambda 0,040 W/mK

Utformningen och utförandet av ETICS (t.ex. isolerfästen, detaljer, putsarbeten/tjocklekar) måste alltid göras i enlighet med systemhållarens godkännande för att uppnå ett högkvalitativt resultat.

Kartläggning av den befintliga konstruktionen

Det viktigaste steget i fasadrenoveringen är att undersöka den ursprungliga konstruktionen och skicket på byggnaden. Endast tillförlitliga uppgifter om nuvarande förhållanden gör det möjligt för konstruktören att planera byggandet av en ny fasad och att säkerställa budgetens tillräcklighet för reparationsarbetet.  

Om den befintliga fasadkonstruktionen är i gott skick och renoveringen avser att förnya utseendet på byggnaden, kan tilläggsisolering utföras ovanpå den gamla konstruktionen. Den porösa stenullsisoleringen hindrar inte den gamla konstruktionen från att torka utåt genom isoleringsskiktet. 

Isolering för puts (ETICS) och fästelement

För fasadrenovering ska skicket på det befintliga underlaget alltid testas med minst ett tiotal provdragningar av infästningar för att säkerställa den korrekta typen av infästning. 

Systemägaren bestämmer antalet och storleken på infästningarna per kvadratmeter vägg till varje objekt separat enligt objektets krav. Infästningen av puts och isolering ska dimensioneras för att motstå t.ex. vindbelastning. 

Värmeisolering

Vid tjockputs fästs isoleringen mekaniskt till den bärande stommen med putsfästen. Putsfästet stöder vikten av putsnätet och putsskikten som ska installeras på utsidan av isoleringen. Putsfästet anpassar sig till eventuella rörelser i putsen. 

Vid tunnputs fästs isoleringen så som PAROC Linio 10, både med lim och mekanisk infästning. Paroc Linio 80 fästs främst till den bärande konstruktionen med lim. 

Fasad

Putsade fasader (ETICS) installeras enligt anvisningarna från konstruktören och systemägaren. I system med tjockputs är putstjockleken vanligtvis ca 20-25 mm och förstärkt med galvaniserat putsnät. I systemen med tunnputs är putstjockleken ca 5-10 mm och förstärkt med glasfibernät.

Det rekommenderas att installera putsade fasader (ETICS) från väderskyddad byggnadsställning samt vid temperaturer över 5°C.

I samband med tilläggsisolering kan fönstrens placering på fasaden behöva flyttas utåt eller fönstren kan behöva bytas ut helt. Det är värt att komma ihåg att ökningen av väggens konstruktionstjocklek också påverkar andra delar av konstruktionen. I vissa fall kan detta leda till att man behöver ändra t.ex. takets hängrännor.

U-värden för olika isoleringstjocklekar

Indikativa U-värden för tilläggsisolering med tjockputs:

Befintlig sandwichvägg
som ska isoleras
Tilläggsisolering och nytt U-värde som uppnås (W/m2K)
 Byggår Ursprungligt U-värde PAROC Fatio Plus 50 mm PAROC Fatio Plus 80 mm PAROC Fatio Plus 100 mm PAROC Fatio Plus 150 mm PAROC Fatio Plus 200 mm
1965-80
Skivhus
0.35 0.24 0.20 0.18 0.15 0.13
1965-85 Lamellhus 0.26 0.19 0.16 0.15 0.12 0.10
 
Indikativa U-värden för tilläggsisolering med tunnputs:
Befintlig sandwichvägg
som ska isoleras
Tilläggsisolering och nytt U-värde som uppnås (W/m2K)
Byggår Ursprungligt U-värde PAROC Linio 10 50 mm PAROC Linio 10 80 mm PAROC Linio 10 100 mm PAROC Linio 10 120 mm PAROC Linio 10 150 mm   PAROC Linio 10 200 mm
1965-80 Skivhus 0.35 0.25 0.21 0.19 0.17  0.16  0.13
1965-85 Lamellhus 0.26 0.19 0.17 0.15 0.14  0.13  0.11 

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
PAROC Fatio Plus: λU = 0,033 W/mK
PAROC Linio 10: λU = 0,036 W/mK

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
ΔUf = Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs.